דרור ספרדי
Passer hispaniolensis

warning קרוב לסיכון
NT (A2b)

author name השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, יואב פרלמן, רעי סגלי, ליאור כסלו, טוביה קאהן, עזרא חדד

בתי גידול בתה ים-תיכונית, יער פארק וחורש פתוח
סטטוס בארץ חורף, חולף, יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד קצר-טווח \ נודד חלקי
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני, סהרו-סינדי
תצורת נוף מישורים ועמקים, ואדיות רחבים, מרחב כפרי
תצורות צומח חקלאות - גידולי שדה, עצייה, שיחייה
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח, בינונית
מיקום הקן עצים
סוגי מזון צמחי
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון נטיעות, שריפות בשטחי בתה, הרס וקיטוע מקומות החיות

  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, יואב פרלמן, רעי סגלי, ליאור כסלו, טוביה קאהן, עזרא חדד

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת דרור בית
דרור בית
דרור בית
לא בסיכון LC
תמונה מאת בארית הרים
בארית הרים
בארית הרים
חסר מידע DD
תמונה מאת דרור ירדן
דרור ירדן
דרור ירדן
לא בסיכון LC
תמונה מאת דרורית קצרת-אצבעות
דרורית קצרת-אצבעות
דרורית קצרת-אצבעות
לא בסיכון LC