בארית הרים
Petronia petronia

warning חסר מידע
DD

author name השתתפו: אסף מירוז, אבנר רינות, ליאור כסלו, יואב פרלמן, עזרא חדד, ברק גרניט, מידד גורן, אייל שוחט

בארית ההרים מוגדרת בקטגוריית "מידע חסר" (DD) בגלל שאין בידנו די מידע בכדי להעריך את מצבו של המין בישראל. במהדורה הקודמת של הספר האדום הוגדרה בארית ההרים כמין ש"אינו בסיכון" (LC), וגם כיום היא איננה נדירה, אך אין די מידע בכדי להעריך את התמורות באוכלוסייתה.
DD הערכה אזורית נוכחית | LC הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול טרשים, מצוקים בחבל המדברי, מצוקים בחבל הים-תיכוני
סטטוס בארץ יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה מין יציב, מין משוטט (נומאדי)
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורת נוף הררי, מצוקים, סלעים וטרשים
תצורות צומח בתה, עשבוניים
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן מצוקים, מבנים וחורבות
סוגי מזון צמחי
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון נטיעות, שריפות בשטחי בתה, הרס וקיטוע מקומות החיות, הצטופפות וסגירה של החורש הים תיכוני

מין של דרור גדול יחסית המאכלס מקומות חיות סלעיים וטרשיים עם צמחייה דלילה.
המראה הכללי אפור-חום בהיר, אחיד למדי. מקרוב ניתן להבחין בדגם ראש הכולל גבה בהירה שמפרידה בין פס עין כהה לפסי כיפה כהים. כנפיה ארוכות יחסית לדרור ומעופה גלי מאוד. בתעופה מתגלה מחרוזת כתמים לבנים בקצה הזנב. בנוסף, לשני הזוויגים כתם צהוב בגרון, שלעתים קשה להבחין בו.

יציבה שכיחה למדי במקומות החיות המתאימים, בעיקר ממזרח לקו פרשת המים הארצי, דוגמת הרים ומצוקים כמו הר החרמון, הארבל, מזרח יהודה ושומרון ודרומה עד להר עמשא, ערד ורמת מדבר יהודה.

  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אסף מירוז, אבנר רינות, ליאור כסלו, יואב פרלמן, עזרא חדד, ברק גרניט, מידד גורן, אייל שוחט

מפת תפוסה נוכחית

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת דרורית צהובת-גרון
דרורית צהובת-גרון
דרורית צהובת-גרון
חסר מידע DD
תמונה מאת דרור בית
דרור בית
דרור בית
לא בסיכון LC
תמונה מאת דרור ספרדי
דרור ספרדי
דרור ספרדי
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת דרור ירדן
דרור ירדן
דרור ירדן
לא בסיכון LC