קחוון קטום-מוצים
Anthemis amblyolepis

5.3 סכנת הכחדה חמורה
CR

author nameנכתב על ידי אורי פרגמן-ספיר
name of participantsהשתתפו בכתיבה: עוז גולן

קחוון קטום-מוצים הוא צמח חד-שנתי מגושם ומסועף, גובהו 30-5 ס"מ. העלים קטנים, קרחים, נוקשים ובשרניים מעט. העלים מנוצים-מפורצים, מורחבים בציר הראשי ובעלי אונות ושיניים רבות. התפרחות נישאות על עוקצים מעובים ומעט שעירים. הקרקפת מעובה מאוד, דמויית-ספל, ושונה לחלוטין מזו של קחוון ארץ-ישראלי. חפי המעטפת הפנימיים קהים ולא מחודדים כמו בקחוון ארץ-ישראלי. גם חפי המצעית קהים. בהבשלת הזרעים, הקרקפת מקבלת מראה של אגרוף קמוץ: חפי-המעטפת הפנימיים, הבהירים והקהים, סוגרים על המצעית דמויית-הספל ומקטינים בכך את קוטר הקרקפת. הזרעונים שקועים בין חפי המצעית כך שמתקבל מראה גלי רדיאלי ויפה במבט-על. הזרעונים פחוסים, כמעט חלקים, בעלי עורקי-אורך מעטים, רחבים ומטושטשים (בניגוד לקחוון ארץ-ישראלי אשר לו מספר רב של צלעות בולטות). הקרקפות היבשות נותרות על הצמח במהלך כל חודשי הקיץ עד לגשמים החזקים של החורף, כך שניתן לאתר את הצמח גם בקיץ. הפריחה מתרחשת בחודשי מרץ-אפריל.

התגלה לראשונה בארץ באוכלוסיה יחידה בת כמה מאות פרטים בחוף ראש הנקרה, מאוחר יותר נמצא גם באתר נוסף בשרון, בשמורת חוף גדור, דרומית לגבעת אולגה.

תשתית קרקע של חול זיפזיף וכן שקעים סלעיים בחגורת הרסס. למרות שלכאורה הצמח מראה הסתגלות לרסס מי ים, הנתונים הספרותיים מצביעים שהצמח אינו מוגבל לחגורת החוף ולא מן הנמנע שיימצא גם במדרונות רכס ראש-הנקרה.


הצמח גדל בשטח מאוד מצומצם בסכנת פגיעה ממשית ובסכנת הכחדה. למרות ששני האתרים נמצאים בתחומי שמורת טבע, בראש הנקרה קיים פיתוח נופי לאורך החוף שעלול להכחיד את הצמח "בהינף כף טרקטור". בסמוך לאתר הקחוונים בראש הנקרה נבנה לאחרונה מצפור נוף וטיילת ללא התחשבות בעולם הטבע הנדיר והייחודי לאזור. אוכלוסיות החוף של המין (גם בארץ) הן אקוטיפ ייחודי ונבדל מאוכלוסיות פנים היבשת בסוריה ובלבנון. זרעים שנאספו בשטח מגודלים בגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת רם, וממנו מופצים בין הגנים הבוטניים, גני המקלט ובנק הגנים.

מומלץ לסמן את האוכלוסיה במפות הממשק של שמורת חוף ראש הנקרה. כמו כן לראות האם יש תוכניות פיתוח לשתי האוכלוסיות הידועות. יש לנטר את האוכלוסיות במשך כמה שנים כדי להבין האם יש תנודות או שינויים בגודל האוכלוסיה ולבחון דרכי ניהול שטח שיתרמו לשימור הצמח. מומלץ להמשיך ולרבות את הצמח בגנים הבוטניים וליצור אוכלוסיות נוספות.

הצמח נמצא בחבל האירנו-טורני של פנים סוריה (חלב, חמה וחומס), בהרים הים-תיכוניים של לבנון וצפון סוריה, ובחוף הים של לבנון, קפריסין, רודוס וישראל.

צמח הגדל בארץ רק בשני אתרים, בשמורת ראש הנקרה ובשמורת חוף גדור, דרומית לגבעת אולגה. אוכלוסיות החוף הן אקוטיפ ייחודי של חופי דרום לבנון, קפריסין וישראל.

יבין ז., 1971, אבולוציה וטקסונומיה בסוג קחוון, משפחת המורכבים. האוניברסיטה העברית בירושלים (עבודת דוקטורט).
גולן, ע. ופרגמן-ספיר, א. 2015. קחוון קטום-מוצים: צמח נדיר ועלום התגלה מחדש בראש הנקרה. כלנית 2 . http://www.kalanit.org.il/?p=3774

author nameנכתב על ידי אורי פרגמן-ספיר
name of participantsהשתתפו בכתיבה: עוז גולן

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגלי
שם ערבי
משפחהמורכבים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפמזרח ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורחוף ראש הנקרה

נדירות
1
5
6
פגיעות
0
2
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
2
4
המס' האדום
1
5.3
10
פריפריאליות1

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןסכנת הכחדה חמורה

1 (None) גלילות
צמידות: 0
100.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת קחוון קצר-פירות
קחוון קצר-פירות
קחוון קצר-פירות
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת קחוון קטן-עלים
קחוון קטן-עלים
קחוון קטן-עלים
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת קחוון פלישתי
קחוון פלישתי
קחוון פלישתי
פגיע VU
תמונה מאת קחוון יווני
קחוון יווני
קחוון יווני