קחוון קצר-פירות
Anthemis brachycarpa

7.4 סכנת הכחדה חמורה
CR

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

צמח חד-שנתי ענף בעל עלים מנוצים, שגובהו 15-25 ס"מ. הגבעולים מוקשים יחסית וזקופים. העלים גזורים-מנוצים פעמיים לאונות דמויות סרגל מוארכות ומחודדות. גבעולי התפרחת חסרי עלים כמעט ואינם מתעבים לקראת הבשלה. קוטר התפרחת 20-25 מ"מ, והיא בעלת פרחים לשוניים לבנים נקביים ופרחים צינוריים צהובים דו-מיניים לבנים. חפי המעטפת קרחים, בעלי שעירות ריסנית בשפתם בלבד. השפה של עלי המעטפת הפנימיים רחבה, שקופה ובהירה. המצעית דמוית קונוס צר. חפי המצעית צרים, מקופלים לאורכם בזווית ומחודדים בראשם. צינור הפרח נפוח כלפי הבסיס ובעל שערות זעירות דמויי זיפים. הזרעונים דמויי חרוט הפוך, קצרים ביותר (1-1.3 מ"מ), אורכם שווה לרוחבם ושטחם מגובשש ובעל צלעות רוחב; ראשם בעל אוזנית קצרה ומשוננת באופן בלתי אחיד. זרעוני המרכז צרים יותר.
הפריחה בחודש אפריל, בסוף שיא הפריחה האביבית.

הצמח נמצא כיום רק בשרון ברכס אודים. בעבר נמצא גם בהרצליה, אבל נעלם משם. לפי שיר ורד הצמח גדל לפנים גם בשיפולים המזרחיים רכס הכורכר של אוניברסיטת תל אביב בעת סלילת נתיבי איילון.

אדמות קלות דלות בגיר, בעיקר בחמרה חולית באקלים ים-תיכוני.

* הצמח מצוי כיום רק בגלילה אחת, באתר אחד - אודים. בעבר נאסף גם באתר נוסף בהרצליה, שממנו נכחד.
* גודל האוכלוסייה היחידה המוכרת כיום בוודאות נאמד במאות פרטים.
* האיום העיקרי נובע מאובדן בית הגידול: רוב שטחי החמרה החולית הפתוחים ברכסי הכורכר של השרון למעשה נעלמו.
* הצמח מוגן בתחומי שמורת אודים.
* הצמח אנדמי לישראל והסכנה המקומית היא גם הסכנה העולמית.

מומלץ לגדל את הצמח בגני מקלט, לייצור גרעיני רבייה ומהם להשיבו לשמורות בשרון בשטחי חמרה חולית, ולתגבר אוכלוסייה קיימת.

המין אנדמי לשרון בישראל ולא נמצא אף פעם באזור אחר. זהו מקרה קיצוני של אנדמיזם כמעט נקודתי, הדומה כמעט לזה של חומעת האווירון, שנדיר מאד אפילו בקרב המינים האנדמיים הרבים יחסית של מישור החוף. רובם של אלה גדלים בתחום תפוצה רחב הרבה יותר, לרוב מדרום לבנון ועד רצועת עזה.

צמח עשבוני חד-שנתי נדיר ביותר בארץ, המוגבל כיום בתפוצתו לאתר יחיד. תואר למדע מישראל והוא אנדמי לארץ בשרון בלבד. ייחודיותו וחשיבותו האבולוציונית והביוגיאוגרפית מקנות למין זה קדימות שימור גבוהה ביותר.

ראה ספרות בקחוון פלישתי.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגלי
שם ערביקחוואן
משפחהמורכבים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהמישור החוף
כורוטיפמזרח ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורשמורת אודים

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
4
4
המס' האדום
1
7.4
10
פריפריאליות0

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןסכנת הכחדה חמורה

0 (1) גלילות
צמידות: 0
100.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת קחוון קטום-מוצים
קחוון קטום-מוצים
קחוון קטום-מוצים
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת קחוון קטן-עלים
קחוון קטן-עלים
קחוון קטן-עלים
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת קחוון פלישתי
קחוון פלישתי
קחוון פלישתי
פגיע VU
תמונה מאת קחוון יווני
קחוון יווני
קחוון יווני