ארביס נאה
Arabis turrita

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת ארביס אוזני
ארביס אוזני
ארביס אוזני
פגיע VU
תמונה מאת ארביס קווקזי
ארביס קווקזי
ארביס קווקזי
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת דו-כנף ריחנית
דו-כנף ריחנית
דו-כנף ריחנית
פגיע VU
תמונה מאת דו-פרית מכורבלת
דו-פרית מכורבלת
דו-פרית מכורבלת
סכנת הכחדה EN