קדד מכופל
Astragalus guttatus

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת קדד עקרבי
קדד עקרבי
קדד עקרבי
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת קדד שימפר
קדד שימפר
קדד שימפר
תמונה מאת קדד מדברי
קדד מדברי
קדד מדברי
תמונה מאת קדד דליל
קדד דליל
קדד דליל
סכנת הכחדה EN