קדד שימפר
Astragalus schimperi

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת קדד דליל
קדד דליל
קדד דליל
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת קדד מכופל
קדד מכופל
קדד מכופל
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת קדד לביד
קדד לביד
קדד לביד
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת קדד חצביה
קדד חצביה
קדד חצביה