מעבר לתוכן העמוד

כרוב כרתי
Brassica cretica

4.2 סכנת הכחדה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח רב-שנתי מעוצה בבסיסו, גובהו 60-100 ס"מ. הגבעולים בחלק התחתון של הצמח מעוצים כשל שיח, נראים מפותלים וזקנים. עלי הגבעול גדולים, מכחילים, מכוסים שכבה עבה של שעווה ודומים בצבעם ובצורתם לעלי כרוב תרבותי. העלים בשרניים, דמויי כינור, אונותיהם עדינות, אורכם 10-17 ס"מ ובסיסם חובק את הגבעול. הפרח צהוב חיוור עד לבן, אורכו 15-20 מ"מ, אוגן הכותרת מתרחב עד 4-5 מ"מ. הגביע דו–שקי, אורכו 8-20 מ"מ, שוליו קרומיים וגונו סגול. עוקצי הפרי מפושקים, אורכם 10-27 מ"מ. הפרי תרמיל ישר ומחודד בראשו, אורכו 4.6-5 ס"מ, עם מקור ארוך, שטוח, חסר זרעים ובלתי נפתח. לתרמיל ארבע מקצועות אורך.
פורח מבסוף פברואר עד אפריל.

כרוב כרתי הוא מין קרוב לאב המוצא של הכרוב התרבותי.

המין גדל באתר בודד בישראל בכרמל. הוא התגלה בשנת 1976 על ידי חוה להב בפתח נחל מערות, ליד מערת הגדי.

גדל במצוק הדרומי של נחל מערות ובסלעים למרגלותיו במפנה צפוני תלול ברום 50 מטר, במרחק של כקילומטר מחוף הים. הצמחים גדלים הן במצוק האנכי הבנוי גיר דולומיטי במופע שוניתי, ממש בצמוד למערות האדם הקדמון; והן בכיסי קרקע למרגלות המצוק בתוך חורש פתוח. בכל שאר הארצות גדל הכרוב רק במצוקי חוף גיריים הפונים אל הים (דגם המהווה אולי אינדיקציה שקו החוף נשק לפנים למצוקי הכרמל בפתח נחל מערות).

המציאה של כרוב כרתי בכרמל היא ללא ספק אחת מהמציאות הבוטניות המרשימות, שכן הכרמל נסקר ביסודיות רבה על ידי איג, זוהרי, פיינברון, טוביה קושניר ונח נפתולסקי.
* גדל בארץ באתר נקודתי בודד. כל המאמצים של חובבי מציאות לגלות אתרים נוספים של כרוב כרתי עלו בתוהו. בתי-גידול זהים לזה של מצוקי נחל מערות נמצאים בכרמל ובגליל, אך הכרוב אינו גדל בהם.
* בשנת 1994 נספרו בנחל מערות 69 פרטים בשטח של 50X60 מ'. במצוק נספרו במשקפת עוד 20 פרטים בשנים 1981 ו-1994. רוב הפרטים נראים זקנים מאוד אך מייצרים זרעים לרוב.
* נחל מערות הוא שמורת טבע, והכרוב הכרתי זוכה שם להגנה.

מומלץ להרבות את הצמח ולנסות לאכלס מצוק נוסף באחד מנחלי הכרמל הנפתחים לחוף הכרמל, ולנטר בשני האתרים את הדמוגרפיה של האוכלוסייה וללמוד את תנאי הנביטה וההתבססות.

המין גדל באגן המזרחי של הים התיכון: דרום טורקיה, האיים האגאיים, כרתים (משם תואר למדע), קפריסין, מערב סוריה (אתר בודד) ובחצי האי קרים בים השחור. הוא נעדר מלבנון, אך נמצא בקפריסין, בדומה לתפוצתם של חלבלוב השיח ובוצין אופקי.

צמח רב-שנתי מעוצה בבסיסו הגדל במצוקים. ישראל היא נקודה מבודדת והדרומית-מזרחית הקיצונית של אזור תפוצתו. בארץ רק אתר בודד בכרמל ובו רק 69 צמחים.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליCretan Cabbage
שם ערבימלפוף כרית
משפחהמצליבים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפמזרח-ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורנחל מערות בכרמל

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
1
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
4.2
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה
1 (1) גלילות
צמידות: גבוהה
100.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

דו-כנף ריחנית
דו-פרית מכורבלת
דקורניה מנוצה
מיאגרון אוזני