טובענית קטומה
Callitriche truncata

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת טובענית אביבית
טובענית אביבית
טובענית אביבית
פגיע VU
תמונה מאת טובענית העוקצים
טובענית העוקצים
טובענית העוקצים
פגיע VU
תמונה מאת זליה מחומשת
זליה מחומשת
זליה מחומשת
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אהל הגבישים
אהל הגבישים
אהל הגבישים
קרוב לסיכון NT