פעמונית דמשקאית
Campanula damascena

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת פעמונית צידונית
פעמונית צידונית
פעמונית צידונית
פגיע VU
תמונה מאת פעמונית הדורה
פעמונית הדורה
פעמונית הדורה
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת פעמונית הצלצל
פעמונית הצלצל
פעמונית הצלצל
תמונה מאת מישויה פעמונית
מישויה פעמונית
מישויה פעמונית
קרוב לסיכון NT