דרדר סיני
Centaurea sinaica

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת דרדר אשקלון
דרדר אשקלון
דרדר אשקלון
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת דרדר נאה
דרדר נאה
דרדר נאה
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת דרדר גלדני
דרדר גלדני
דרדר גלדני
תמונה מאת דרדר אביבי
דרדר אביבי
דרדר אביבי