דרדר נאה
Centaurea speciosa

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת דרדר סיני
דרדר סיני
דרדר סיני
תמונה מאת דרדר אביבי
דרדר אביבי
דרדר אביבי
תמונה מאת דרדר נמוך
דרדר נמוך
דרדר נמוך
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת דרדר גלדני
דרדר גלדני
דרדר גלדני