מעבר לתוכן העמוד

דרדר נמוך
Centaurea pumilio

4.7 סכנת הכחדה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח רב-שנתי עשבוני שרוע, גובהו 3-5 ס"מ וקוטרו 10-20 ס"מ. הצמח קרוב לדרדר, ואכן עליו מזכירים מאוד עלי דרדר – העלים בעלי אונות, דמויי כינור, כלומר לעלה אונה קיצונית גדולה מעויינת ואונות קטנות, סגלגלות מתחתיה. האונות מחולקות לעלעלים נפרדים, רחוקים זה מזה. העלים וכל הצמח מלבינים ובשרניים במקצת. התפרחת מכווצת לחצי כדור פחוס ושרוע, שבראשו 1-5 קרקפות, הדומות לתפרחותיהם של מיני דרדר או קרקפן. שפת קשקשי המעטפת קרומית רחבה, ובראש הקשקש מזדקר חוד קוצני. המצעית שעירה. צבע הפרחים ורוד-ארגמן. הפרחים החיצוניים לשוניים ועקרים; הפרחים המרכזיים צינוריים ודו-מיניים. הזרעונים שעירים, עם ציצית הבנויה מזיפים או ממוצים.

בעבר נאספה חופית נמוכה בשתי גלילות: חוף הכרמל ופלשת – שם נאספה בשנות השלושים של המאה ה-20 בחוף תל אביב. אוכלוסיית תל אביב נכחדה כנראה בשנות החמישים. בפלורה פלשתינה מצויין גם נתון ספרותי מהשרון. כיום מצויה החופית הנמוכה רק בחוף הכרמל בשורה של אתרים בחולות ובכורכר הצמודים לחוף הים: כפר שמיר, החותרים, מגדים, עתלית ונווה ים.

חול, כורכר פריך או כורכר מכוסה בחול בחגורת רסס מי הים. בחגורת הפלאז'ה הקרובה לקו המים היא מופיעה בחברת לפופית החוף ומלחית אשלגנית. על תשתיות כורכר היא גדלה בחברה של קורנית מקורקפת, מתנן שעיר, סירה קוצנית ורותם המדבר.

* המין גדל ב-19 אתרים, הנמצאים כולם בסמיכות גדולה זה לזה בגלילה אחת בלבד – חוף הכרמל. בחלק מהאוכלוסיות נספרו מאות פרטים, והאוכלוסייה הגדולה ביותר, בחוף החותרים, נאמדה בשנת 1994 ב-20,000 פרטים על פני 330 דונם.
* בית-הגידול של חול וכורכר חולי הוא ייחודי, משתרע ברצועת חוף הנתונה לפעילות-אדם אינטנסיבית, והיא רגישה מאוד לפיתוח. פיתוח החופים באזור חוף הכרמל עלול לסכן את האוכלוסיות ולהביאן להכחדה.
* אין ידע על מצב שמירת הטבע של החופית הנמוכה בחופי מצריים ולוב. קרוב לוודאי כי לחץ הנופשים במצריים לא קטן מאשר בישראל, ובלוב המין נדיר ביותר. המסקנה היא כי גם מבחינה עולמית יש חשיבות רבה לשימור בישראל.

שמירה על קטע רצועת החוף בין נווה-ים למבואות הדרומיים של חיפה. יש לגדר ולשלט אתרים נבחרים ולמנוע בהם פעילות של רכב, נופשים ומתרחצים.

המין גדל בחופי ים חוליים רק בישראל, במצריים ובלוב. מין קרוב מאוד של חופית גדל בחופי טורקיה וקפריסין. המומחה לסוג דרדר אשר עיבד את המינים לפלורה של טורקיה מציין (Davis, 1975; vol. 5) כי בדרום טורקיה יש צורות מעבר בין שני מיני החופית.

חופית נמוכה היא עשב רב שנתי הגדל בארץ בגלילה אחת בלבד – חוף הכרמל, בבית-גידול של חול וכורכר ברצועת החוף הסמוכה לים. בית-גידול זה רגיש להפרעות ולפיתוח. נוסף לכך זהו מין פריפריאלי דרומי שתפוצתו העולמית מצומצמת מאוד. יש לכוון את מאמצי השימור להגנה על רצועת החוף שבין נווה-ים למבואות הדרומיים של חיפה.

ויזל י.,ליטב מ., ואגמי מ. 1975. צמחי חוף הים בישראל. הוצאת המדור לאקולוגיה, המחלקה לבוטניקה, אוניברסיטת תל אביב.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגלי
שם ערבימוראר (אל-בחר)
משפחהמורכבים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית במישור חוף
כורוטיפמזרח-ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורקטע החוף מצפון לשפך נחל אורן

נדירות
1
2
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
2
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
4.7
10
פריפריאליות S
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה
1 (3) גלילות
צמידות: גבוהה
10.5% אתרים בשמורות

מינים נוספים

דרדר אשקלון
דרדר סיני
דרדר אביבי
דרדר נאה