ניסנית מבאישה
Crepis foetida

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת ניסנית מעוצה
ניסנית מעוצה
ניסנית מעוצה
תמונה מאת ניסנית נאה
ניסנית נאה
ניסנית נאה
תמונה מאת ניסנית קטנת-פרחים
ניסנית קטנת-פרחים
ניסנית קטנת-פרחים
תמונה מאת ניסנית מיובלת
ניסנית מיובלת
ניסנית מיובלת