ניסנית מעוצה
Crepis robertioides

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת ניסנית מבאישה
ניסנית מבאישה
ניסנית מבאישה
תמונה מאת ניסנית נאה
ניסנית נאה
ניסנית נאה
תמונה מאת ניסנית קטנת-פרחים
ניסנית קטנת-פרחים
ניסנית קטנת-פרחים
תמונה מאת ניסנית מיובלת
ניסנית מיובלת
ניסנית מיובלת