ניסנית מיובלת
Crepis zacintha

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת ניסנית מבאישה
ניסנית מבאישה
ניסנית מבאישה
תמונה מאת ניסנית מעוצה
ניסנית מעוצה
ניסנית מעוצה
תמונה מאת ניסנית נאה
ניסנית נאה
ניסנית נאה
תמונה מאת ניסנית קטנת-פרחים
ניסנית קטנת-פרחים
ניסנית קטנת-פרחים