מעבר לתוכן העמוד

כרכום גיירדו חופי
Crocus aleppicus (coastal populations)

4.2 סכנת הכחדה

name of participantsהשתתפו בכתיבה: אורון פרי
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

גיאופיט בעל פקעת, הפורח ללא גבעול תפרחת בגובה 5-7 ס"מ. העלים 4-5, צרים מאד, סרגליים, ובמרכזם עורק בהיר ולבן, תכונה המאפיינת את כל מיני הכרכום. העלים מתפתחים ביחד עם הפריחה. אורך אונות העטיף כ-3 ס"מ. צינור העטיף נמשך עמוק לתוך האדמה, עד סמוך לפקעת. השחלה תחתית. אוגן הכותרת סגור בימי סגריר ופתוח כגביע בימי שמש. צבע עטיף הפרח בדרך כלל לבן, אולם יכול להיות אף סגול. כמות הצבע הסגול משתנה בין פרטים שונים באוכלוסייה - מפרטים בעלי עטיף לבן לגמרי, דרך פרטים בעלי עטיף עם עורקים סגולים מעטים, עד לפרטים מעורקים חזק בסגול מבחוץ. אזור חיבור עלי העטיף לצינור יכול להיות מפוספס בשחור ולרוב בצבע צהוב. לפרח שלושה אבקנים עם מאבקים צהובים המפיצים אבקה צהובה אף היא (בניגוד למאבקים השחורים של כרכום חורפי). הפרי הוא הלקט קטן ומעוגל המתפתח באביב.
הפריחה בנובמבר ועד תחילת דצמבר.

הצמח גדל בשתי גלילות: חוף הכרמל והשרון בסך הכל ב-13 אתרים. בחוף הכרמל הוא גדל בכיסי קרקע על רכסי הכורכר במקטע שבין הבונים למעגן-מיכאל וממשיך בתפוצתו מעט לצפון השרון באזור בית חנניה.

בתה ים-תיכונית עתירת גיאופיטים על רכסי כורכר. כרכום זה גדל בחברת גיאופיטים רבים ביניהם: נרקיס סתווי, סתוונית היורה, בן-חצב סתווני, כדן קטן-פרחים ואיריס ארץ-ישראלי.

תת המין המיוחד הזה מוגבל רק לגלילה אחת ולשולי גלילה נוספת בארץ, בתחום גיאוגרפי מצומצם בחוף הכרמל - אזור רגיש לפיתוח. הצמח מוגן בארץ בחוק. הסיכון המקומי הוא גם הסיכון העולמי שכן תת המין אנדמי לישראל.

מומלץ ניטור רב-שנתי של האוכלוסיות וגידול אוכלוסיות גיבוי בגנים הבוטניים.

הטקסון אנדמי לישראל ומוכר עד היום רק מחוף הכרמל וצפון השרון.

גיאופיט שמעמדו הטקסונומי הוא של תת-מין. אנדמי לתחום מצומצם בחוף הכרמל וגדל בבית גידול רגיש מאד לפיתוח.

Feinbrun, N. and A. Shmida, 1978. A review in the genus Crocus in Israel and neighbng countries. Isr. J. Bot. 26: 172-189.
Mathew, B. 1982. The Crocus. Batsford. pp. 103-105.

name of participantsהשתתפו בכתיבה: אורון פרי

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגלי
שם ערביזאפראן, סוחאטי, ארגאטה
משפחהאירוסיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפמזרח ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורכורכרי מעגן מיכאל

נדירות
1
3
6
פגיעות
0
2
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
3
4
המס' האדום
1
4.2
10
פריפריאליות 0
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה
2 (2) גלילות
צמידות: 0
15.4% אתרים בשמורות

מינים נוספים

כרכום דמשקאי תת-מין הרמון
כרכום החרמון
אירוס הלבנון
אירוס שחום