אירוס הלבנון
Iris histrio

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת אירוס שחום
אירוס שחום
אירוס שחום
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת אירוס הסרגל
אירוס הסרגל
אירוס הסרגל
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת אירוס ענף
אירוס ענף
אירוס ענף
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אירוס הנגב
אירוס הנגב
אירוס הנגב
סכנת הכחדה EN