גומא שופע
Cyperus dives

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת גומא דו-אנפין
גומא דו-אנפין
גומא דו-אנפין
תמונה מאת גומא הירקון
גומא הירקון
גומא הירקון
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת גומא שרוני
גומא שרוני
גומא שרוני
פגיע VU
תמונה מאת גומא הפפירוס
גומא הפפירוס
גומא הפפירוס
סכנת הכחדה EN