גומא שרוני
Cyperus sharonensis

3.2 פגיע
VU

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

גומא רב-שנתי שגובהו 30-50 ס"מ. לצמח קנה-שורש זוחל, השולח שורשים אופקיים ארוכים מאוד, הנחשפים עם הסעת החול. חתך הגבעולים עגול והעלים יוצאים רק מבסיס הצמח. העלים קשתיים, גלדניים ואשונים, בנויים כמרזב בחתך רוחב, רוחבם עד 6 מ"מ. התפרחת קרקפת דחוסה של שיבוליות, עטורה בעלי מעטפת (3-6) ארוכים בהרבה מהתפרחת. השיבוליות חומות וערוכות בצפיפות רבה (להבדיל מגומא מגובב, אצלו השבוליות מרווחות יותר). אורך השיבולית 20-100 מ"מ ורוחבן 2-3 מ"מ. צבע הגלומות והמוצים חום (לעומת גומא מגובב, שם הם צהובים).
פורח מפברואר ועד יוני.

גדל במעל 30 אתרים, בארבע גלילות לאורך מישור החוף: עמק עכו, חוף הכרמל, השרון ופלשת. בית-גידולו, חולות בישראל בלבד, מגביל את תפוצתו לחוף הים ולאזורי חולות הסמוכים לחוף הים. הוא שכיח בחוף הכרמל ובשרון בחולות, אך באזורים אלה הולכים ומצטמצמים שטחי החולות בקצב מהיר בגלל בינוי ופיתוח. בגלילות אלה נסקרו בשנים האחרונות כ-50 אתרים. בעבר היו ידועות אוכלוסיות גדולות באזור קיסריה, אולם בעקבות בנייה והקמת מועדון הגולף הוא הפך לנדיר באזור. בפלשת הצמח נדיר, והוא מוחלף באותו בית-גידול על ידי גומא הקרקפת.

שדות חול מיוצבים למחצה במישור החוף בקרבת הים, עד 1.5 ק"מ מקו החוף. גדל בשטחים חשופים לשמש בחברות צומח פתוחות שכיסוי הצומח בהן נמוך מ-30 אחוז.

* בתי-הגידול החוליים בשרון ובחוף הכרמל הולכים ונעלמים, ואוכלוסיות המין נכחדות.
* האתרים שהמין גדל בהם סובלים מכריית חול, פיתוח כבישים, נסיעה ברכב-שטח ומלחץ אוכלוסייה גדול לנופש. הנגישות לאתרים אלה קלה מאוד.
* בתי-הגידול החוליים במישור החוף הולכים ונעשים מקוטעים יותר, ולרוב מפרידים מאות מטרים או קילומטרים אחדים בין האוכלוסיות.
* גודל האוכלוסייה באתרים השונים נע בין מאות אחדות לאלפים.

הכרזת אתר מרכזי בחולות קיסריה, שם היו אוכלוסיות גדולות של צמח זה (יש להכריז על שמורה בשטח, ולהלחם עם בעלי הקרקע על הקצאה לשמירת טבע). ניטור שתי אוכלוסיות בקיסריה ובחולות פלמחים (שמורת נחל פולג בעדיפות שלישית).

אנדמי לישראל ומוגבל רק למישור החוף.

גומא שרוני הוא מין אנדמי למישור החוף בישראל, הגדל בכמה עשרות אתרים בארבע גלילות. הגדרתו כצמח אדום משקפת את תפוצתו האנדמית ואת הסכנה הגדולה הקיימת כיום לבתי-הגידול החוליים במישור החוף, הנכחדים בקצב מהיר. הפיתוח של אזורי החולות וכרייה בלתי מרוסנת הביאו לצמצום דרסטי של האוכלוסיות ולהבאת הצמח לסכנת כלייה.

Danin, A. and Kukkonen, I. 1995. A new Contributions to the flora of Israel. VIII. A new Cyperus from Israel Cyperus sharonensis Danin et Kukkonen sp. n. Israel J. Pl. Sci. 43:
77-82.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגליSharon Nut-grass
שם ערביסעד אל רמלה
משפחהגומאיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהמישור החוף
כורוטיפמזרח-ים-תיכוני (אנדמי)
אתר מרכזי לשימורחולות קיסריה

נדירות
1
1
6
פגיעות
0
1
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
4
4
המס' האדום
1
3.2
10
פריפריאליות0

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןפגיע

3 (None) גלילות
צמידות: גבוהה
33.3% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת גומא דו-אנפין
גומא דו-אנפין
גומא דו-אנפין
תמונה מאת גומא הירקון
גומא הירקון
גומא הירקון
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת גומא שופע
גומא שופע
גומא שופע
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת גומא הפפירוס
גומא הפפירוס
גומא הפפירוס
סכנת הכחדה EN