אחילוטוס שעיר
Dorycnium hirsutum

-1.0 נכחד
EX

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

בן-שיח מעוצה בבסיסו, מסועף מאד, המתנשא לגובה של 30-60 ס"מ. העלים תלתניים ושעירים מאד. עלי הלוואי דומים מאוד לעלעלים ולכן העלה נראה כבעל חמישה עלעלים יושבים. הפרחים ערוכים בתפרחות כדוריות הנישאות על גבי עוקץ שאורכו גדול מאורך העלה מחיקו הוא יוצא. בבסיס התפרחת יש 4 עלעלים שעירים. הפרחים גדולים 1-1.5 ס"מ, צבעם לבן שנהב והסירה צבעה סגול. התרמיל קצר, ארוך במעט מהגביע.

צמח נוי באירופה ובקליפורניה, צמח מרעה באוסטרליה.

גם טרם הכחדתו היה נדיר מאד. נתון בפלורה ובמגדירי הצמחים מהגליל העליון, מהכרמל ומהשומרון מאז שנות השישים לא אותר בשדה. ב-1963 מצא שמידע פרט בודד פורח ליד בית היערן בנחל יגור עליון בכרמל. בעשביית ירושלים שמורים שני פרטים בלבד, אחד מהכרמל והשני מעין השופט ברמות מנשה (ט. קושניר 1940, זהו הגליון שבזכותו צוטט בפלורה פלשתינה האחילוטוס כגדל בשומרון). בעשביית ירושלים אין גליונות עשבייה מהגליל או מהשומרון. המין לא אותר בסקר המינים הנדירים שנערך בכל צפון ישראל.

חורשים מוצלים וטחובים.

* הצמח היה נדיר מאוד מאז ומתמיד, וייתכן שההכחדה נבעה מגודל אוכלוסיות קטן ביותר, שנגזרות ממנו בעיות האבקה, תאונות דמוגרפיות והסתברות גדולה להכחדה עקב שינוי סביבתי.
* תפוצתו העולמית רחבה יחסית, אך אין מידע על סכנת הכחדה עולמית.

המין גדל בעבר בוודאות רק בכרמל בחורש טחוב ומוצל במפנה צפוני תלול. לכן יש חשיבות ראשונה במעלה לנסיון לאתר מחדש אוכלוסיות של אחילוטוס שעיר בכרמל ואזרוחו בבית-גידול זה.

גדל בכל ארצות אגן הים התיכון הצפוניות מספרד במערב ועד טורקיה ולבנון במזרח; בצפון אפריקה ידוע רק באלג'יר וכן ישנה חדירה צנועה לאזור האירו-סיבירי בחוף האטלנטי. צמח תרבות באוסטרליה וצפון אמריקה.

קרוב לודאי שלפנינו מין שבארץ היה גם בעבר בלעדי לכרמל, והנתונים על הימצאו בגליל, בשומרון או ברמות מנשה כנראה מוטעים. זהו מקרה יחיד בארץ של הכחדה טבעית אשר איננה קשורה לפיתוח והפרעת האדם.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגליHairy Canarayflower, Hairy Canary Clover
שם ערביזוואתייה אזאב
משפחהקטניות
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפים-תיכוני צפוני
אתר מרכזי לשימורנחל יגור בכרמל

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
-1.0
10
פריפריאליותN

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןנכחד

0 (1) גלילות
צמידות: גבוהה
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת אספסת ערבית
אספסת ערבית
אספסת ערבית
תמונה מאת אספסת כדורית
אספסת כדורית
אספסת כדורית
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת אספסת איטלקית
אספסת איטלקית
אספסת איטלקית
פגיע VU
תמונה מאת אספסת החילזון
אספסת החילזון
אספסת החילזון
סכנת הכחדה EN