מעבר לתוכן העמוד

אספסת איטלקית
Medicago italica

3.7 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח חד-שנתי שרוע ושעיר. הגבעולים מסתעפים לרוב סמוך לבסיס הצמח. העלים תלתניים, הלוואים שונים בצורתם מהעלעלים. הפרחים מקובצים בתפרחות של 8-15 ונישאים בראשי גבעולים. הפרחים פרפרניים צהובים, אורכם כ-4 מ"מ. התרמיל שטוח בצורת דיסק, חסר שיכים או לעתים עם שיכים זעירים. הפרי מסולסל כשבלול, עם 1-2.5 כריכות. העורקים על הכריכות נראים כרדיוסים הפונים כלפי המרכז.

נאסף בעבר מכל גלילות מישור החוף – עמק עכו, חוף הכרמל, השרון ואזור פלשת, וגדל שם בעשרות אתרים. בסקרים של שנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20 לא אותרו עוד אוכלוסיות שהיו בעבר בעמק עכו, בחוף הכרמל, באזור פלשת, בחוף עזה ובהרי יהודה. המין נאסף במחצית הראשונה של המאה ה-20 בירושלים בשנים 1931 ו-1942, ובאביב 2000 בבורג אל-מאליח בספר השומרון (תצפית יחידה). נותר כיום כמעט רק בשרון, וגם בגלילה זו פחת מספר האתרים, אם כי התגלו גם כמה אתרים שלא היו ידועים בעבר. ריכוזי האוכלוסיות העיקריים ששרדו מצויים באיזור תל-מונד–רמת-הכובש–קדימה–אילנות. כמו כן נמצא אתר ליד בנימינה בקרקע חמרה.

קרקעות חול וחול-חמרה ושדות בור חוליים במישור החוף עם העדפה לחמרה.

* הרס בתי הגידול הטבעיים של חול-חמרה במישור החוף הוא הגורם העיקרי להכחדת האוכלוסיות ולצמצום מספר הגלילות והאתרים. לא ברור מדוע רוב האוכלוסיות שרדו דווקא בשרון, למרות הפיתוח החקלאי והעירוני הנרחב באיזור זה, ולא בגלילות האחרות של מישור החוף.
* גדל בכתמים של עשרות עד מאות פרטים בשטחים של מטרים ספורים עד עשרות מטרים. האוכלוסיות מקוטעות בהתאם לקיטוע של בתי הגידול המתאימים.
* חסר מידע על מגמות דמוגרפיות רב-שנתיות ועל תנודות בגודל האוכלוסייה בכל אחד מהאתרים.
* המין מצוי בכל ארצות הים התיכון וכנראה אינו שרוי בסכנת הכחדה עולמית.
* הצמח מוגן בשמורת קדימה.

יש לנסות לאתר אוכלוסיות נוספות בכל גלילות מישור החוף, ולנהל מעקב דמוגרפי באוכלוסיות מוכרות על מנת לוודא מגמות רב-שנתיות ביכולת ההתמדה של האוכלוסיות. כן יש לאזרח את המין בקרקעות מתאימות בשמורות חרוצים ונחל פולג.

אגן הים התיכון ואיי הים התיכון: ספרד, פורטוגל, איטליה, סרדיניה, סיציליה, מלטה, לוב, טוניסיה, אלג'יריה, מרוקו, ישראל וירדן.

אספסת איטלקית היא צמח חד-שנתי של בתי-גידול חוליים במישור החוף. הוא מסווג כצמח אדום באיום עקב אובדן בית-הגידול. הוא שרד רק בגלילה אחת מבין 5 שגדל בהן במישור החוף בעבר. נדירוּתו קשורה גם להיותו מין פריפריאלי, שעיקר תפוצתו משתרעת בארצות הים התיכון שמצפון לישראל. מומלץ לנטר במעקב רב-שנתי אוכלוסיות ידועות ולנסות לאזרח בתוך שמורות, יחד עם מיני חולות נדירים נוספים במישור החוף.

Heyn, C.C.1963 The annual species of Medicago. Scr. Hierosolymthana, 12:1–154.
אתר אינטרנט:
ILDIS – International Legume Database & Information Service
http://www.ildis.org/

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליHairy Medick
שם ערבי
משפחהקטניות
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהמישור החוף
כורוטיפים-תיכונית
אתר מרכזי לשימורשמורת קדימה

נדירות
1
2
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.7
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
1 (5) גלילות
צמידות: גבוהה
4.8% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אספסת ערבית
אספסת כדורית
אספסת החילזון
אחילוטוס שעיר