אספסת כדורית
Medicago constricta

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת אספסת ערבית
אספסת ערבית
אספסת ערבית
תמונה מאת אספסת איטלקית
אספסת איטלקית
אספסת איטלקית
פגיע VU
תמונה מאת אספסת החילזון
אספסת החילזון
אספסת החילזון
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת אחילוטוס שעיר
אחילוטוס שעיר
אחילוטוס שעיר
נכחד EX