מעבר לתוכן העמוד

מחרוזת קשתית
Enarthrocarpus arcuatus

2.6 קרוב לסיכון

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח חד-שנתי בעל שושנת עלים שגובהו 20-45 ס"מ, לעתים מעט יותר. הגבעולים והעלים שעירים. הגבעולים והלים מסתעפים מבסיסו. עלי השושנת מחולקים דמוי כינור ואורכם כ-12 ס"מ והם בעלי פטוטרת. אונות עלי השושנת מסורגות וצרות יותר בקצותיהן מאשר בבסיסן ושפתן משוננת. עלי הגבעול יושבים וקטנים יותר מעלי השושנת. הצמח פורח באביב בתקופה זו מתפתחים אשכולות פריחה צפופים הנושאים פרחים בגודל של 0.9-1.5 ס"מ. ארבעת עלי הגביע השווים בגודלם, אורכם 5-7 מ"מ, הם זקופים ולעתים צבעם סגול. אורכם של 4 עלי הכותרת כפול מאורך עלי הגביע. צבעם צהוב חיוור והם מרושתים בעורקים ארגמניים. הפרי הוא תרמיל זיפני המתעקל כקשת, נישא על עוקץ שאורכו 1 ס"מ ואורכו הכללי הוא 3-10 ס"מ. חלקו התחתון של הפרי חסר זרעים או שהוא מכיל זרע אחד, בעוד שהחלק העליון מכיל זרעים רבים, משונץ (מפרקת). כל פרק מכיל זרע אחד. הפרי מסתיים בקצהו במקור דמוי חרוט מארך שאורכו 0.5-1.2 ס"מ. בעת ההבשלה הפרי מתפרק ליחידות בנות זרע אחד.
בארץ ידועים שני מינים נוספים של מחרוזת - מ. משונצת שהיא מין מדברי נפוץ ולו כתם ארגמני גדול במרכז הפרח; ומ. כינורית, שלא נצפתה אף פעם בשדה ואין גם איסופים שלה בעשביה. לכן יתכן שאיזכורה של האחרונה בארץ אינו אלא טעות בהגדרה של מין זה והוא כנראה אינו גדל בר בארץ.
הפריחה בחודשי מארס – מאי.

גדל בעמק עכו ובחוף הכרמל בעשרות אתרים. בעמק עכו נמצא לאורך החוף מראש הנקרה ודרומה באכזיב, נהריה שבי ציון וחצרות יסף. בעבר (1920-1950) גדל גם בעכו ובאיזור כורדאני, אולם נכחד מאתרים אלה. בחוף הכרמל נמצא מחיפה ודרומה עד לדור ומעגן מיכאל. דרומה משם לא נמצא באזור הכבארה – בנימינה בו נאסף פעמיים ב-1926. קיים קיטוע ניכר בין ריכוז האתרים של עמק עכו לבין האתרים של חוף הכרמל. בשנת 2018 תועדו 7 אתרים חדשים של המין על ידי סיקו בכר, בבית גידול חדש בגליל העליון המערבי באיזור הגעתון.

חול וכורכר בקרבת חוף הים. בית גידול נוסף בגליל העליון המערבי: שלוחות קירטון וטרה רוסה.

* בתוך שתי הגלילות בהן הוא גדל בישראל הסתמנה מגמה של צמצום במספר האתרים מאז אמצע המאה ה-20. האוכלוסיות באתרים בעמק עכו שמדרום לחצרות יסף נכחדו והקיטוע כלפי האוכלוסיות של חוף הכרמל מחיפה ודרומה גדל.
* גודל כל אוכלוסיה בכל אחד מהאתרים נאמד במאות, אלפים ואף עשרות אלפי פרטים.
* הצמח גדל באזורי חוף החשופים ללחצי פיתוח חזקים, המאיימים על בית הגידול כולו.
* רוב האתרים אינם נמצאים בתחומי שמורות טבע מוכרזות. בחלק מהאתרים הצמח מוגן: בשמורת חוף הנקרה; ובחוף הכרמל הצמח הנמצא בשמורת חוף דור-הבונים ובחורבת דרכמון.
* כלול בספר האדום של קפריסין במעמד "באיום" (VU), אך אינו מופיע ברשימות של ספרים אדומים אחרים בארצות המזרח התיכון האחרות.

יש למנוע הרס מתמשך בחופים בגלילות עמק עכו וחוף הכרמל; להכריז את שמורות הטבע המוצעות של חוף בוסתן הגליל, שמורת חוף שקמונה ושמורת חוף וים גלים לשמורות מוכרזות ובכך להבטיח הגנה על אוכלוסיות נוספות של המין.

בחופי ארצות מזרח הים התיכון: יוון, טורקיה, סוריה, לבנון, קפריסין וישראל.

צמח חד שנתי של חול וכורכר בקרבת חוף הים המוגבל בישראל לעמק עכו ובחוף הכרמל. מספר האתרים במגמה של הקטנה. האיום העיקרי הוא פיתוח של אזורי חוף הים. ההמלצה העיקרית היא להגדיל את מספר השמורות החופיות המוכרזות בעמק עכו ובחוף הכרמל. בעקבות מציאת המין בבית גידול חדש נוסף בגליל העליון ובעקבות תיעוד עשרות אתרים חדשים הוחלט ב-2020 לשנות את מעמדו לעל סף איום.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליCurved Enarthrocarpus, Arched Necklace
שם ערבישלוואת אל-רמל
משפחהמצליבים
סיווגברשימת המינים על סף איום
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפמזרח ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורחוף אכזיב

נדירות
1
1
6
פגיעות
0
3
4
אטרקטיביות
0
1
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
2.6
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום קרוב לסיכון
2 (2) גלילות
צמידות: 0
20.8% אתרים בשמורות

מינים נוספים

דו-כנף ריחנית
דו-פרית מכורבלת
דקורניה מנוצה
כרוב כרתי