חלבלוב סיני
Euphorbia grossheimii

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת חלבלוב שרוע
חלבלוב שרוע
חלבלוב שרוע
פגיע VU
תמונה מאת חלבלוב מגורגר
חלבלוב מגורגר
חלבלוב מגורגר
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת חלבלוב מצרי
חלבלוב מצרי
חלבלוב מצרי
פגיע VU
תמונה מאת חלבלוב השיח
חלבלוב השיח
חלבלוב השיח
סכנת הכחדה חמורה CR