חלבלוב מגורגר
Euphorbia granulata

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת חלבלוב סיני
חלבלוב סיני
חלבלוב סיני
תמונה מאת חלבלוב שעיר
חלבלוב שעיר
חלבלוב שעיר
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת חלבלוב קטן-פרי
חלבלוב קטן-פרי
חלבלוב קטן-פרי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת חלבלוב השיח
חלבלוב השיח
חלבלוב השיח
סכנת הכחדה חמורה CR