נורית חרוקה
Ficaria ficarioides

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת נורית כדורית
נורית כדורית
נורית כדורית
פגיע VU
תמונה מאת נורית נימית
נורית נימית
נורית נימית
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת נורית סלילנית
נורית סלילנית
נורית סלילנית
תמונה מאת נורית זנובה
נורית זנובה
נורית זנובה