מעבר לתוכן העמוד

נורית סלילנית
Ranunculus pinardii

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

נורית כדורית
נורית (פיקריה) חרוקה
נורית נימית
נורית זנובה