נורית סלילנית
Ranunculus pinardii

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת נורית כדורית
נורית כדורית
נורית כדורית
פגיע VU
תמונה מאת נורית חרוקה
נורית חרוקה
נורית חרוקה
תמונה מאת נורית נימית
נורית נימית
נורית נימית
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת נורית זנובה
נורית זנובה
נורית זנובה