מעבר לתוכן העמוד

דבקה שרועה
Galium humifusum

-1.0 נכחד

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח עשבוני רב-שנתי, קרח או שעיר, גדל לרוב בצפיפות, משתרג, גובהו 40-100 ס"מ. יש שהצמח קטן, צפוף ונמוך; ויש שהוא מטפס על פני גדרות או צמחים אחרים ואז הוא מגיע לגובה וגודל ניכרים. הצמח משחיר בהתייבשו. הגבעול מרובע, חלק, לרוב שרוע, נושא דורים בני 6-8 עלים, ובראשו תפרחת צפופה ומכונסת. עלי התפרחת דומים לעלי הבסיס אך מעט קטנים יותר. העלים סרגליים, מחודדים בקצה, ערוכים בדורים, ואינם דביקים כעלי יתר מיני הסוג. שפת העלה מגולגלת לאחור ומחוספסת. העלים התחתונים מופשלים מטה. התפרחת חסרת חפים, מורכבת מפרחים רבים הערוכים במכבד צפוף. עוקצי הפרחים דקיקים, שווים לגודל הפרח או ארוכים ממנו במקצת. הפרח דו-מיני, פעמוני, צבעו צהוב-חיוור, צינורו קצר (1-2 מ"מ) וכותרתו עשויה 4 אונות משולשות. קוטר הכותרת 3 מ"מ. בקצה אונת הכותרת חוד ארוך כאורך צינור הכותרת ואף יותר. הפרי זוג פרודות קרחות, כל אחת עם זרע אחד. הפרודות עשויות שני חצאי כדור מחוברים.
פורח במשך כל הקיץ מיוני ועד ספטמבר.

גדלה בעבר רק בגלילת הבקעה. אהרון אהרונסון אסף אותה ביריחו בשנת 1908 וגם דינסמור מצא אותה באזור בשנת 1929 (או ביריחו או לאורך הירדן ?). בעשביית ירושלים ישנו גליון עשבייה מהחצבני שאספה גבריאלית ב-1929 ב"עמק דן", לכן כתוב במגדירים ובפלורה פלשתינה – "גדלה בעמק החוּלה". אך קרוב לוודאי שזהו איסוף ממעיינות החצבני בדרום לבנון (האזור היה ב-1929 בתחומי סוריה). בכרך המפות של פלורה פלשתינה (דנין 2004) נתון המין על פי ספרות גם מהגולן. נדגיש כי מאז קום המדינה לא נמצאה הדבקה השרועה בישראל, גם לא לאחר 1967.

מעיינות, תעלות מים ושולי טרסות מושקות כל השנה. באדום זהו צמח משוכות לאורך טרסות מושקות ותעלות מים.

* נכחד מהארץ לפני קום המדינה. היה ידוע רק מאזור יריחו.
* בית-גידולו – מעיינות ותעלות השקיה מסורתיות – מועד לחיסול תוך מעבר לחקלאות מודרנית וריסוסים.

מומלץ להשיב את הדבקה השרועה ליריחו או לבית-גידול אחר שופע תעלות מים בתחום חגורת הסְפָר או בחלק היובשני של האזור הים-תיכוני (עמק החוּלה או כנרות). אפשר בקלות לאסוף זרעים ולגדל צמחים במשתלה מהאוכלוסייה הגדולה של פטרה.

מזרח הים התיכון ומערב אסיה: יוון, טורקיה,סוריה ולבנון, עירק, אירן, טרנס קווקז, פקיסטן, הודו, דרום רוסיה, קרים ומרכז אסיה.
בירדן נאסף באדום במספר מעיינות ליד טפילה ליד שובק ובאזור פטרה, וכן פעם אחת ברמת כרך אשר בדרום מואב. בואדי מוסה, הוא הנחל והעמק היורד אל פטרה העתיקה, גדלה אוכלוסייה גדולה המפוזרת לאורך מאות מטרים של תעלות מים ומשוכות בין טרסות מעובדות המושקות ממעיינות אחדים ובראשם עין מוסה, ברום 950-1250 מטר. בשנים האחרונות (משנת 1998) נעשו עבודות ביוב בערוץ הואדי והוא יבש לחלוטין. הצמח נדיר ביותר גם באתר הארכיאולוגי של פטרה וגדל בקניון הסיק.

צמח עשבוני משתרג של משוכות ותעלות מים. מין נדיר ביותר, אשר גדל לפנים רק באתר אחד, ביריחו בדרום הבקעה. נכחד מארצנו עוד לפני מלחמת העצמאות. שכיח בתעלות מים בואדי מוסה אשר בפטרה, משם אפשר להשיבו לישראל.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליProcumbent Bedstraw
שם ערבידובייקה
משפחהפואתיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהלח
כורוטיפמזרח-ים-תיכוני ואירנו-טורני
אתר מרכזי לשימוריריחו

נדירות
1
4
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
-1.0
10
פריפריאליות 0
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום נכחד
0 (1) גלילות
צמידות: אין מידע
None% אתרים בשמורות

מינים נוספים

דבקה אפורה
דבקה עדינה
דבקה סורית
דבקת יריחו