מעבר לתוכן העמוד

דבקת הנחלים
Galium rivale

3.2 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח עשבוני רב-שנתי, קרח או שעיר, הגדל לרוב בצפיפות וגובהו 60-120 ס"מ. הצמח משתרג ומטפס לרוב על פני צמחים אחרים בגדות נחל, ואז הוא מגיע לגובה וגודל ניכרים. הגבעול מרובע, עם שעירות זיפנית זעירה בצלעותיו, נושא דורי עלים בני 6-8 עלים, ובראשו תפרחת דמוית מכבד דליל ומרווח. העלים סרגליים מחודדים בקצותיהם, ערוכים בדורים. שפת העלה מגולגלת לאחור ומחוספסת (זיפיה זעירים מאונקלים). עוקצי הפרחים דקיקים, אורכם 1-3 מ"מ והם מפושקים. הפרח דו-מיני, פעמוני, צבעו לבן, צינורו קצר (1-2 מ"מ) וכותרתו מורכבת מ-4 אונות משולשות, קוטרה 2 מ"מ. בפרי זוג פרודות קרחות, בכל אחת זרע אחד. הפרודות עשויות שני חצאי כדור המחוברים כתאומים. גודל הפרי 1.5-1.7 מ"מ, פניו מגורגרים.
פורח במשך הקיץ מיולי ועד אוקטובר.

גדל כיום בשתי גלילות צמודות זו לזו גיאוגרפית – בעמק החוּלה ובמורדות הגולן הצמודים אליו: בעמק החוּלה גדל ביותר מעשרה אתרים המרוכזים בשני מקטעים: מקטע בניאס–שמורת תל דן–נחל שניר (חצבאני); ומקטע גונן -– עין דבשה -– נחל גילבון. נמצא גם בעין ברכה (1991). על פי ייבושי עשבייה מסתבר כי בעבר היה שכיח הרבה יותר בעמק החוּלה. בגולן גדל בנחלים שופעי מים היורדים לעמק החוּלה ולבקעת בית-ציידה – נחל גילבון, נחל זוויתן, נחל סמך ונחל אל-על. בנחלים אלה הוא נדיר מאוד, ודווח רק על פרטים בודדים. מעניין שהמין לא נאסף בבקעת בית-ציידה עצמה!
המין נאסף פעמיים בעמק בית-שאן ליד כפר-רופין וטירת צבי בשנים 1964-1976. כל ניסיונותינו למצוא מין זה בעמק בית-שאן העלו חרס, ולכן אנו חושבים שהמין נכחד במקום. בחרמון נאסף המין פעמיים בגבעה מעל הבאניאס ובנחל גובתא ברום 600 מטר.

משוכות בשולי מעיינות וגדות נחלים.

* הצמח גדל לפנים לפחות ב-30 אתרים, וכיום ידועים רק 21 מהם. מספר הגלילות הצטמצם משלוש לפני חמישים שנה לשתיים כיום.
* רוב האתרים נמצאים בתוך שמורות הטבע של עמק החוּלה והגולן, אך ישנה התרשמות של הבוטנאים והפקחים שהצמח הפך נדיר מאוד בשתי הגלילות, והסיבה לכך אינה ברורה.
* בית-גידולו של הצמח נתון בהרס מתמיד בגלל התמעטות חריפה בכמות המים הזורמים והתייבשות של הנחלים.
* ככל הנראה אינו בסכנת הכחדה עולמית.

מומלץ לעשות סקר מפורט בעמק החוּלה ולמפות את אתרי הגידול של דבקת הנחלים ולאמוד את גודל האוכלוסיות. במסגרת זו יש לחקור את היחסים בין המין הנידון לבין דבקת הירדן והדבקה השרועה, ולברר אם גם מינים אלה גדלים באזור. מומלץ לנטר שתי אוכלוסיות, האחת בשמורת תל דן והשנייה בעין דבשה.

מין רחב-תפוצה, הגדל בכל דרום אירופה ומערבה (כולל את כל ארצות הים התיכון הצפוניות), טורקיה, הקווקז, אירן, מרכז אסיה, מערב סיביר. תואר מיוון.

צמח משתרג מטפס על צמחי הגדה וצמחי סבך הביצה. נדיר מאוד, פריפריאלי, גדל רק בעמק החוּלה. נכחד משאר הגלילות שגדל בהן בעבר. מקווי מים, שהם בית-גידולו, נמצאים בהרס מתמשך ומתייבשים. דבקת הנחלים מהווה דוגמא מצויינת לצמח צפוני אירו-סיבירי המגיע בישראל לקצה הדרומי של תחום תפוצתו העולמי, אוכלוסיותיו הולכות ונכחדות בעיקר בגלל השמדת בית-גידולו.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליRiver Bedstraw
שם ערבידובייקה
משפחהפואתיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית לחה
כורוטיפאירו-סיבירי
אתר מרכזי לשימורשמורת תל דן ועין דבשה

נדירות
1
2
6
פגיעות
0
3
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.2
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
2 (3) גלילות
צמידות: גבוהה
40.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

דבקה אפורה
דבקה עדינה
דבקה סורית
דבקה שרועה