פרגה ערבית
Glaucium arabicum

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת פרגה קרחת
פרגה קרחת
פרגה קרחת
תמונה מאת פרגה צהובה
פרגה צהובה
פרגה צהובה
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת זליה מחומשת
זליה מחומשת
זליה מחומשת
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אהל הגבישים
אהל הגבישים
אהל הגבישים
קרוב לסיכון NT