פרגה צהובה
Glaucium flavum

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת פרגה קרחת
פרגה קרחת
פרגה קרחת
תמונה מאת פרגה ערבית
פרגה ערבית
פרגה ערבית
תמונה מאת זליה מחומשת
זליה מחומשת
זליה מחומשת
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אהל הגבישים
אהל הגבישים
אהל הגבישים
קרוב לסיכון NT