פרסה משונצת
Hippocrepis constricta

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת פרסה מרוקנית
פרסה מרוקנית
פרסה מרוקנית
תמונה מאת אחילוטוס שעיר
אחילוטוס שעיר
אחילוטוס שעיר
נכחד EX
תמונה מאת אספסת ערבית
אספסת ערבית
אספסת ערבית
תמונה מאת אספסת כדורית
אספסת כדורית
אספסת כדורית
קרוב לסיכון NT