מעבר לתוכן העמוד

אירוס הנגב
Iris mariae

4.2 סכנת הכחדה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

גיאופיט מקבוצת אירוסי ההיכל (ר' שם). גובה עמוד הפריחה 20-40 ס"מ. העלים קשתיים כחרמש, צרים מאוד, רוחבם 5-13 מ"מ. קוטר הפרח 5-7 ס"מ וצבעו סגול-שחור. העלים מלבלבים לאחר הגשמים, הפרח נפתח בסוף פברואר ובתחילת מרס.

גדל בארץ רק בתחומי הנגב המערבי במשולש החולות הגדול הקרוי "חולות חלוצה": מקיבוץ מגן וניר יצחק בצפון ועד ניצנה ושדמות שיזף (בארותיים) בדרום; מערבה עד חולות סכר (רמת חובב). אוכלוסיות צפופות גדלות בהר קרן, בחולות עגור, דרומית לצאלים וליד גבולות.

חולות במדבר, מישורי לס חולי בכמות משקעים של 80-150 מ"מ.

* מין בלעדי לחול ולחול מיוצב, ואינו חורג מבית-גידול זה. על בית-גידול זה מרחפת סכנת פיתוח והשמדה חמורה עם התוכניות לפיתוח חקלאי והתיישבותי של חולות חלוצה. רגיש לאכילת קני-השורש על-ידי מכרסמים. גם רעייה חריפה פוגעת בו. המין נאסף ליצוא עוד משנת 1892,כאשר נאספו כמויות גדולות ליצוא לאירופה בעקבות "בהלת האירוסים" שהייתה שם. כיום אין כל פיקוח על אוכלוסיות סיני, ואוכלוסיות הנגב המערבי נתונות בסיכון חמוּר בשל פיתוח עתידי, ועקירה מכוונת על ידי בדואים.
* הריבוי הוגטטיבי יוצר כתמים מקומיים צפופים. האתרים בנגב מקוטעים ביניהם במרחקים של קילומטרים אחדים זה מזה.
* אין מידע מבוסס על האוכלוסיות בסיני מֵעֵבֶר לגבול. בעקבות הרעייה ההרסנית בצד השני של הגבול (עלי האירוס נאכלים כאשר אין בשטח עלים של צמחים אחרים) קרוב לודאי כי רוב האוכלוסיות בסיני בסכנה או שנכחדו.
* מוגן בשמורת חולות ביר-משש, שמורת חולות שונרה ושמורת חולות עגור.

הגנה מוחלטת מפני קטיפה ועקירה. מעקב וניטור האוכלוסיות שבתחומי השמורות.

צמח אנדמי לישראל ולסיני (תואר מואדי אל-עריש בצפון מערב סיני). עיקר האוכלוסיות מרוכזות בחולות חלוצה בישראל ומיעוטן בחולות ממערב לכביש הגבול ועד ואדי אל-עריש.

זהו המין היובשני ביותר מתוך כל קבוצת "אירוסי ההיכל". הוא אופייני לחולות המדבר והוא אנדמי לישראל ולסיני. בישראל תפוצתו מוגבלת לאזור חולות חלוצה וחולות נחל סכר. עקב רגישות בית-הגידול לפיתוח חקלאי ולרכב-שטח יש לרכז מאמצי שימור לריכוזים הגדולים שלו. כיוון שבסקרים עדכניים נמצא המין במעל 100 אתרים הוחלט בשנת 2020 להורידו מרשימת המינים בסכנת הכחדה.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליMary's Iris, Helena's Iris
שם ערביסאוסאן (אל-רמל)
משפחהאירוסיים
סיווגברשימת המינים שאינם בסיכון
אקוסיסטמהמדבר
כורוטיפאנדמי – סהרו-ערבי
אתר מרכזי לשימורשמורת חולות שונרה

נדירות
1
1
6
פגיעות
0
1
4
אטרקטיביות
0
3
4
אנדמיות
0
4
4
המס' האדום
1
4.2
10
פריפריאליות 0
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה
1 (1) גלילות
צמידות: בינוני
6.8% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אירוס שחום
אירוס הסרגל
אירוס ירוחם
אירוס הגולן