אירוס טוביה
Iris regis-uzziae

3.2 פגיע
VU

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

גיאופיט עם בצל, שגובהו 17-25 ס"מ. העלים סרגליים, גונם ירוק בהיר, מבריק במקצת. חתך העלה בצורת מרזב. לאורך שפות העלה שני פסים לבנים – סימן זיהוי מצויין. הפרח תכול, בעל מבנה אופייני לאירוס: שלשה עלי כותרת פנימיים צרים ומפושקים – "דגלים", ושלושה עלי כותרת תחתונים – "שפיות". השפית ארוכה מכל שאר אברי הפרח, במרכזה כתם צהוב מוארך על רקע כחלחל. שלושת עמודי העלי מורחבים-כותרתיים וכל אחד מהם מהווה שפה עליונה היוצרת עם השפית יחידת פריחה עצמאית כלפי דבורים מבקרות. בתוך כל יחידת פריחה ממוקם אבקן אחד. פורח במרס, ובפסגות הר הנגב – בתחילת אפריל.

תפוצתו מוגבלת להרי הנגב הצפוני ולהר הנגב: מהרכסים העוטרים את המכתש הגדול, הר בוקר, רמת עבדת וכל הר הנגב עד בורות-לוץ, הר חריף ודרומה להר שגיא. באתרים מעטים שנמצאו בנגב הדרומי בגבול הר הנגב (באזור הר עידו, בנחל שרף ובנחל חגור) גדלות אוכלוסיות שוליים של אוכלוסיות הגלעין בהר הנגב.

מדרונות גיר סלעיים עם דרגשי סלע ברום גבוה מ-450 (350) מטר בנגב הצפוני. ככל שעולים ברום בתחומי בית-הגידול הסלעי, המשופר מבחינת משק המים, צפופות יותר האוכלוסיות, והפרטים גדולים יותר.

* חשוב לשמור על אוכלוסיות רמת הנגב בין עבדת לנחל צין עליון. באזור אוכלוסיות רבות שעלולות להיכחד תוך כדי פיתוח שטח כמו שקרה עם הקמת שדה התעופה ברמת מטרד.
* הצמחים גדלים בין סלעים. בדרך כלל אין גושים של צמחים צמודים, עובדה המרמזת על ריבוי וגטטיבי חלש. לרוב אין קיטוע רב בין האוכלוסיות.
* אין שינוי בגודל האוכלוסייה ביחס לעבר, כי עבודות העפר ופיתוח הישובים בנגב הצפוני כמעט לא פגעו עד כה באוכלוסיותיו. יש תנודות שנתיות גדולות בשִׁפְעַת האוכלוסיות ובמספר הפרחים שלהן, תופעה הקשורה כנראה לתנודות בכמות המשקעים השנתית במדבר.
* האוכלוסיות בירדן נדירות מאוד ומופיעות בכתמים. אין כל שמירה עליהן.
* מוגן בשמורת הר הנגב בבורות לוץ.

במקרה של פעולות פיתוח בנגב יש לשים לב למציאותם של פרטים ולדאוג להגן עליהם או להעתיקם לתחומי שמורת הר הנגב.

מין אנדמי להר הנגב בישראל ולאדום ומואב בדרום ירדן. גדל בירדן רק ברכס הגירני העליון (תצורת א-שארה), ברום של 1350-1730 מטר, מראס-א-נקב בדרום ועד הרי טפילה בצפון. כמו כן נמצאו מעט צמחים ברמת דרום מואב.

גיאופיט אנדמי להר הנגב, לאדום ולמואב. מין צעיר, שהתמיין כנראה מתוך אירוס ארץ-ישראלי. ברוב האתרים אינו נתון בסכנת הכחדה, אך פעולות פיתוח בהר הנגב עלולות לסכן אוכלוסיות.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגליTuvia's Iris, King Uzziae Iris
שם ערביסאווסאן (אל-נקב)
משפחהאירוסיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמההרים במדבר
כורוטיפאנדמי: מערב איראנו-טורני
אתר מרכזי לשימורבורות לוץ ונחל צין עליון בשמורת הר הנגב

נדירות
1
1
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
2
4
אנדמיות
0
3
4
המס' האדום
1
3.2
10
פריפריאליות0

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןפגיע

2 (2) גלילות
צמידות: גבוהה
65.6% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת אירוס הגלבוע
אירוס הגלבוע
אירוס הגלבוע
פגיע VU
תמונה מאת אירוס הלבנון
אירוס הלבנון
אירוס הלבנון
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת אירוס שחום
אירוס שחום
אירוס שחום
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת אירוס הסרגל
אירוס הסרגל
אירוס הסרגל
סכנת הכחדה EN