סמר קרקפתי
Juncus capitatus

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת סמר אפרפר
סמר אפרפר
סמר אפרפר
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת סמר הפרקים
סמר הפרקים
סמר הפרקים
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת סמר ענף
סמר ענף
סמר ענף
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת סמר מרצעני
סמר מרצעני
סמר מרצעני
קרוב לסיכון NT