סמר מרצעני
Juncus subulatus

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת סמר אפרפר
סמר אפרפר
סמר אפרפר
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת סמר הפרקים
סמר הפרקים
סמר הפרקים
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת סמר קרקפתי
סמר קרקפתי
סמר קרקפתי
תמונה מאת סמר ענף
סמר ענף
סמר ענף
סכנת הכחדה EN