סגולית הכלאיים
Legousia hybrida

3.2 פגיע
VU

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

צמח חד-שנתי קרח בגובה 5-10 ס"מ. הגבעול זקוף וכמעט לא מסועף. העלים ביציים-מוארכים, יושבים וגלוניים. הפרחים יושבים, מרוכזים בעיקר בחלק העליון של הגבעול. אונות הגביע בפרי זקופות וישרות, אורכן קטן מ-1 ס"מ (1/3-1/4 מאורך השחלה). הכותרת כחלחלה-סגולה בהירה ולעתים בלתי נראית, אורכה 3-6 מ"מ (1/2-1/3 מאורך אונות הגביע). באוכלוסיית מצפה יאיר ברכס מעון ישנם פרטים שפרחיהם סגולים ופרטים שפרחיהם לבנים, מעורבבים באותו כתם פריחה.
פורח באפריל.

אספקלריית (סגולית) הכלאיים ידועה משלוש גלילות: הגליל העליון, הגליל התחתון והרי יהודה. בגליל העליון נאספה ב-1951 בהר מירון וב-1990 נמצאה מחדש ליד הר הלל על-ידי יואב גרטמן. מאז עלו בתוהו כל המאמצים לחזור ולגלותה באזור. בגליל התחתון היא התגלתה באתר בודד בשולי נחל אבליים, מערבית ליודפת (שיר ורד, עופר כהן ואביבה רבינוביץ), שם נמצאה אוכלוסייה בת מאות פרטים בשולי כרם זיתים ושדות מעובדים על אדמת טרה-רוסה מסוקלת. כל המאמצים למצוא אוכלוסיות נוספות בגליל לא צלחו.
מהרי-יהודה היה המין ידוע רק מירושלים: הוא נאסף שלוש פעמים (1930, 1942, 1970) בתוך העיר. אחד האתרים הוא בעמק המצלבה – מקום מפורסם למציאות נדירוּת. מאז שנות השבעים לא נמצא המין בירושלים על אף מאמצים מכוונים לכך.
לאחרונה התגלו אוכלוסיות גדולות באזור רכס מעון אשר בדרום הרי-יהודה, בעיקר במצפה יאיר ברום 900 מטר (עוז גולן 2003). אלה הן אוכלוסיות הגדלות לאורך הרכס בתנאים של חקלאות מסורתית. במקום נספרו מאות פרטים בצפיפויות גדולות, באוכלוסיות יציבות משנה לשנה.

שולי שדות באדמות סחף בהרים, מטעי זיתים על אדמת טרה רוסה בהרים.

* הצמח נדיר מטבעו, ומספר אתריו ואוכלוסיותיו היה קטן מאז ומתמיד. יחד עם זאת, בית-גידולו הבלעדי – שולי כרמי זיתים וקרקעות סחף מעובדות בהרים – אינו נדיר. חסר מידע מובהק יותר על דרישותיו האקולוגיות ועל הסיבות לנדירוּתו. האוכלוסיות בירושלים נכחדו ככל הנראה עקב פיתוח ובינוי.
* הקיטוע בין האתרים רב, למעלה מ-30 ק"מ.
* גודל האוכלוסיות משתנה באתרים השונים בין פרטים בודדים למאות פרטים.
* מוגן בשמורת הר מירון.

לקיים מעקב רב שנתי באוכלוסיות של רכס מעון. יש לשקול שימור שטחים של חקלאות מסורתית בקרקעות טרה רוסה וקרקעות סחף בהרים. כמו כן מומלץ איסוף זרעים מאוכלוסיות רכס מעון וגידול הצמחים בחלקות מבוקרות לצורך לימוד הדרישות האקולוגיות ולצורך שימור מקור זרעים. כמו כן לנסות לאתרו באתרים נוספים בבית-הגידול האופייני בגלילות הרריות.

אגן הים התיכון, מערב אירופה ואיים אטלנטיים: גדלה בכל ארצות הים התיכון מספרד ועד קפריסין ולבנון. חורגת לאיים הקנריים, לארצות מרכז אירופה (כצמח מעזבות) ולקווקז.

צמח חד-שנתי קטן ונדיר ביותר, בלעדי לשולי שדות וכרמי זיתים בגליל וביהודה, בית-גידול שחלק מאוכלוסיותיו זעירות ולא יציבות. לאחרונה התגלה ברכס מעון, שם נמצאו אוכלוסיות רבות. מכיוון שהצמח נחבא וקשה לגלותו בשדה, ייתכן שיתגלו אוכלוסיות באתרים נוספים.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגליAnnual Bellflower
שם ערביזהרת אל-ג'ראס (זע'יר)
משפחהפעמוניתיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית וסְפָר גבוה
כורוטיפים-תיכון ואירו-סיבירי
אתר מרכזי לשימורמצפה יאיר (רכס מעון) ונחל אבליים ליד כאוכב בגליל התחתון

נדירות
1
3
6
פגיעות
0
2
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.2
10
פריפריאליותN

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןפגיע

3 (3) גלילות
צמידות: נמוכה
25.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת מישויה פעמונית
מישויה פעמונית
מישויה פעמונית
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת פעמונית צידונית
פעמונית צידונית
פעמונית צידונית
פגיע VU
תמונה מאת פעמונית הדורה
פעמונית הדורה
פעמונית הדורה
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת פעמונית הצלצל
פעמונית הצלצל
פעמונית הצלצל