מעבר לתוכן העמוד

פשתה משולשת
Linum trigynum

3.7 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח עשבוני חד-שנתי זקוף בעל עלים מסורגים שגובהו 7-20 ס"מ. הצמח קרח לחלוטין והעלים הסרגליים מסודרים בצורה רעופה לאורך הגבעול. הגבעול הראשי מפוצל לרוב בבסיסו, אך יש גם פרטים בעלי גבעול ראשי בודד. אורך העלים 3-20 מ"מ ורוחבם 1-2 מ"מ. הפרחים צהובים קטנים, אורכם 4-5 מ"מ, יושבים על עוקצים קצרים (2-4 מ"מ) לאורך הגבעולים העליונים. הפרח מחומש, כלומר בעל חמישה עלי גביע, חמישה עלי כותרת, חמישה אבקנים ושחלה בת חמישה עמודי עלי המאוחים לשחלה. הפרי – הלקט זעיר שגודלו 2 מ"מ, דמוי חבית בן עשרה חריצי אורך. הוא ניצב יבש, צמוד לצמח האם חודשים ארוכים והזרעים הזעירים דמויי ביצה (1.1 מ"מ גודלם)מתפזרים בהדרגה מסדקי האורך.
הפריחה באפריל-מאי.
שם הסוג בלעז "לינום" משמש כמקור לשם השגור בשפות רבות לאריגים.

הצמח גדל בשני אתרים סמוכים בחרמון הנמוך – הר קטע ומג'דל שמס. באביב 1983 דווח על הימצאו באילנות מזרח אשר בשרון, אולם הגדרתו משם נתונה בסימן שאלה.

גדל בישראל ובלבנון על תשתית אבן-חול נובית, אך בטורקיה ובאזורים אחרים של הים התיכון גדל במדרונות עשבוניים יובשניים; בקפריסין לדוגמא, גדל על סרפנטינים ובטורקיה בגריגה קירטונית. ייתכן שהמאחד את בתי-הגידול של המין, הוא תחרותיות נמוכה המאפיינית בתי גידול עם תנאי קרקע נחותים בהם יש כיסוי צומח דל. באופן זה ניתן אולי להסביר את השוני בין האוכלוסייה הראשית הגדלה באבן-החול של הר-קטע לבין האוכלוסייה הקטנה שנמצאה במדרון חווארי של גבעה 1166 במג'דל-שמס.

* צמח הגדל רק בגלילה אחת בשני אתרים, ונצפה רק פעמיים. אין מידע עדכני על שינויים במצבו באתרים אלה ועל גודל האוכלוסיות.
* שטחי אבן החול למרגלות החרמון רגישים לפיתוח (בעיקר חקלאי) והדבר יוצר איום על האוכלוסיות.
* האוכלוסייה בהר קטע נמצאת בתחומי שמורת החרמון.
* הצמח רחב תפוצה למדי בעולם ואינו מופיע בספרים אדומים או ברשימות, למעט מהרי הקרפטים, שם הוגדר כצמח באיום (VU).

יש לערוך סקר יסודי לגבי המיקום, הגודל והתנודתיות של אוכלוסיית מרגלות החרמון ליד נמרוד. יש לברר ולאשש או להפריך את מציאות הצמח באילנות.

צמח שעיקר תפוצתו באגן הים-התיכון: צפון-אפריקה, דרום אירופה, קפריסין, לבנון, מערב סוריה, טורקיה וצפון איראן. על פי רשימת מיני הבר של המזרח התיכון (Conspectus Florae entalis) הצמח גדל גם בצפון ערב ובתת-האזור האריתראי-ערבי.

צמח חד שנתי נדיר מאד הגדל רק בשני אתרים למרגלות החרמון, בבית גידול של אבן חול הרגיש לפיתוח. המידע על האוכלוסיות לוקה בחסר.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליFrench Flax, Southern Flax
שם ערביקיתאן (טריגידום)
משפחהפשתיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורהר קטע ממזרח לישוב נמרוד למרגלות החרמון

נדירות
1
5
6
פגיעות
0
1
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.7
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
1 (1) גלילות
צמידות: 0
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

פשתת החוף
זליה מחומשת
אהל הגבישים
כף-צפרדע לחכית