זנב-עכבר פעוט
Myosurus minimus

3.2 פגיע
VU

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

עשב חד-שנתי זעיר וקרח לחלוטין, גובהו 2-10 ס"מ. העלים דמויי סרגל, ערוכים בשושנת, בשרניים, רוחבם 1.5 מ"מ. ממרכז השושנת עולים מספר גבעולי-פריחה חסרי עלים, בלתי מסועפים. כל גבעול נושא בראשו פרח בודד קטן שקוטרו 4-10 מ"מ. עלי הגביע 5 (7), צבעם צהוב-ירקרק והם מצוידים בדורבן הפונה מטה שאורכו 2 מ"מ. הכותרת גלגלית, נכונה. אבקנים 5-10. הפרי מקובץ, דמוי שיבולת ארוכה וצרה, ובו עשרות אגוזיות עם מקור קצר. הפרודות סינפטוספרמיות ונשארות הדוקות לעוקץ הפרי תקופה ארוכה.
פורח בסוף מרס ובאפריל.
הצמח נמצא לראשונה בשנת 1966 בבריכת זבד בהר מירון על ידי יואב שגיא.

נמצא עד כה בשלוש גלילות. בשתיים מהן – הגולן והגליל העליון יש מספר אוכלוסיות יציבות. בגלילת השפלה נמצא אתר אפיזודי (מצפה משואה, 1976), שנעלם לאחר שנים אחדות. בגליל העליון גדל בשני מקטעים: מקטע הר מירון, שם ידוע מבריכת זבד ומעין הזקן; ומקטע רמת דלתון–גוש חלב, שם ידוע מברכת ג'יש, מברכת דלתון ומשלוליות למרגלות הר יוחנן. שכיח במרכז הגולן ובצפונו במקווי-מים עונתיים: בעין-סומקה, בב אל הווא, בריכת חושניה, מסיל עסניה, הר פרס וברכת אל-פרג'.
בחרמון גדל ברום 1,300-1,730 בבריכות חורף וקרקעיות דולינות באדמה חרסיתית.

שלוליות חורף, בריכות מים חצי טבעיות שקרקעיתן רדודה ומתייבשת בקיץ. בכל בתי-הגידול האדמה חרסיתית-בוצית וחסרת צמחייה רב-שנתית. מופיע בישראל רק מעל לרום של 750 מטר.

* בארץ 13 אתרים, רובם בצפון הגולן ומיעוטם בגליל העליון. הצמח ידוע ביכולת ההפצה ארוכת הטווח שלו (היגר לאוסטרליה ואמריקה); זה מסביר את המציאה יוצאת הדופן של זנב-עכבר בשלולית סלע במצפה משואה והיעלמותה לאחר שנים מעטות. רוב שאר האתרים בגולן ובגליל מקיימים אוכלוסיות יציבות בנות עשרות פרטים ויותר.
* למרגלות הר יוחנן אשר ברמת דלתון מצאה אביבה רבינוביץ אוכלוסייה יוצאת דופן בגודלה. בשנת 1999 נספרו בה 5000 פרטים שגדלו בשלוליות רדודות בשקעים בוציים של אדמת בזלת.
* בית-גידולו בלעדי ומיוחד ואין הוא גדל מחוץ לו.

מומלץ לתחם ולנטר שתי בריכות עונתיות,אחת בגליל ואחת בגולן (בב-אל הווה - בריכת בראון) וללמוד בהן את בנק הזרעים ואת התנאים ההידרולוגיים הדרושים למין מיוחד זה, ועד כמה מפריע הבקר ליציבות האוכלוסיות.

ברוב יבשת אירואסיה: בכל אירופה (כולל אנגליה, נורבגיה ורוסיה), ארצות הים התיכון הצפוניות, ארצות המגרב, הקווקז, מערב טורקיה, מערב סוריה ולבנון, צפון עירק, מערב אירן, טורקמניסטן, צפון-מערב הודו, מרכז אסיה ודרום סיביר. בקפריסין גדל בשלוליות חורף מתחת ליער אורן קפריסאי. הגיע בתור מהגר לאוסטרליה ולצפון אמריקה.

צמח חד-שנתי זעיר בלעדי לבריכות עונתיות מעל רום 750 באזור הים-תיכוני הלח. מין פריפריאלי צפוני בישראל, ונשקפת סכנה רבה להרס בית-גידולו המיוחד.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגליTiny Mouse-tail, Least Mouse-tail
שם ערבידחיל אל-פאר
משפחהנוריתיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפאירו-סיבירי, ים-תיכוני (אירנו-טורני)
אתר מרכזי לשימורמרגלות הר יוחנן ברמת דלתון

נדירות
1
2
6
פגיעות
0
3
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.2
10
פריפריאליותN

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןפגיע

2 (3) גלילות
צמידות: בינונית
15.4% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת דק-נוף צהבהב
דק-נוף צהבהב
דק-נוף צהבהב
פגיע VU
תמונה מאת נורית הביצות
נורית הביצות
נורית הביצות
נכחד EX
תמונה מאת נורית כדורית
נורית כדורית
נורית כדורית
פגיע VU
תמונה מאת נורית סלילנית
נורית סלילנית
נורית סלילנית