מעבר לתוכן העמוד

יינית נבובה
Oenanthe fistulosa

4.2 סכנת הכחדה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

עשב רב-שנתי קרח שגבעולו חלול וענפי תפרחתו אשונים, גובהו 30-55 ס"מ. עלי הבסיס גדולים מאוד ומנוצים 2-3 פעמים לאונות רחבות משוננות בשפתן. אונותיהם של עלי הגבעול סרגליות, ואת בסיס המפרקים שלהם עוטף נדן קרומי. התפרחת לבנה, נישאת על גבעול ארוך, בנויה סוככים צפופים הנישאים בראשי הענפים. כל סוכך-תפרחת בנוי 3 סוככונים שטוחים הנישאים על עוקצים ארוכים, ואלה אינם מתעבים עם הבשלת הפירות (להבדיל משאר מיני היינית). חפי הסוכך מעטים (0-2) ונושרים עם ההבשלה. חפי הסוככונים אחדים, דמויי אזמל, קרומיים. הפרחים דו-מיניים, אך יש ופרחי הסוככונים המאוחרים זכריים בלבד. הסוככים הזכריים ממוקמים בהיקף התפרחת וקרנותיהם ארוכות ודקות יותר מאשר בסוככים המרכזיים הנושאים את הפרחים הדו-מיניים. עלי הכותרת משונצים, צבעם לבן-ורדרד; עלי הכותרת של הפרחים ההיקפיים גדולים מהפנימיים. הפרי דמוי חרוט הפוך, קצר באופן ברור מאורך עמוד העלי. עלי הגביע דמויי שיניים יבשות, ערוכים במעין עטרה לראש הפרי. שני עמודי העלי מפושקים קמעה ובולטים מהפרח מאוד; בפרייה קצרים מעט עמודי העלי מאורך הפרי (3 מ"מ).

גדל בעבר בגלילת השרון ובעמק החוּלה, גדל כיום רק בגולן ולמרגלות החרמון: נאסף בשרון בגן-שמואל בשנת 1926 וליד חדרה בשנת 1927-1931. מאז לא נמצא במקום על אף מאמצי סקר המינים הנדירים בשנת 1993-1994. בחוּלה נאסף ליד קיבוץ עמיר בשנת 1941 ובשתי נקודות בביצת החוּלה, ממש לפני ייבושה, בשנת 1955. בגולן נאסף בשנות השמונים בעיקר בגולן המרכזי: נחל עורבים, מאגר דליות, נחל זוויתן, נחל דליות, מאגר בני ישראל. כמו כן נאסף פעם בודדת בהר קטע ליד נחל נמרוד בשנת 1983 ברום 1,070 מטר.

ביצות, ברֵכות עונתיות ומסילים עונתיים. גדל בגולן בטווח-רום רחב, מרום 290 ועד 1,070 מטר.

* גדל כיום ב-6 אתרים המוגבלים לגולן (אחד למרגלות החרמון). האוכלוסיות שגדלו לפני חמישים שנה ויותר בכל האתרים שהיו בשרון ובעמק החוּלה, נכחדו זה מכבר.
* ההכחדה באתרים במישור החוף נובעת מהרס בתי-הגידול המימיים. העלמותה של היינית הנבובה בחוּלה מרמזת, כי נוסף לצמצום בתי-הגידול המימיים, גם איכות המים באלה שנותרו נעשתה גרועה ובלתי נסבלת עבורה.

מומלץ לערוך סקר שדה יסודי ולמפות בו את תפוצתם של כל ארבעת מיני היינית תוך התמקדות בגולן. יש ללוות את הסקר במחקר סיסטמטי על מיני היינית בישראל וללמוד את בתי-גידולם. מומלץ לבחור שתי חלקות בצפון הגולן (עמק יעפורי, הר קטע) ובמרכזו (מסיל עסניה, עיינות פחם) ובהן לנטר וללמוד טקסונומית ודמוגרפית על מיני היינית הגדלים בארץ.

למין תפוצה רחבה על פני אירופה ואגן הים התיכון: גדל בכל מדינות מערב אירופה כולל סקנדינביה, ארצות המגרב, כל ארצות צפון הים התיכון מספרד ועד הבלקן וארצות הים השחור. במזרח התיכון גדל המין בצפון טורקיה ובצפון-מערבה, בצפון-מערב אירן, באזור החופי של סוריה-לבנון ובישראל. הוא נעדר מירדן ועירק.

צמח צפוני רב-שנתי נדיר של מקווי מים עונתיים, אשר ישראל מהווה עבורו גבול תפוצה דרומי עולמי. הצמח נכחד ממישור החוף ומעמק החוּלה בעקבות הרס מקווי המים שם, ושרד רק בגולן ובאתר בודד למרגלות החרמון.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליTubular Water-dropwort, Fistulous Dropwort
שם ערביחיימיה מעיי
משפחהסוככיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית לחה
כורוטיפמערב-אירו-סיבירי, ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורמסיל עסנייה בגולן

נדירות
1
3
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
4.2
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה
1 (3) גלילות
צמידות: גבוהה
40.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

יינית כמנונית
יינית חרוזה
יינית בינונית
ברולה זקופה