יינית חרוזה
Oenanthe prolifera

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת יינית כמנונית
יינית כמנונית
יינית כמנונית
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת יינית נבובה
יינית נבובה
יינית נבובה
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת יינית בינונית
יינית בינונית
יינית בינונית
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת ברולה זקופה
ברולה זקופה
ברולה זקופה
נכחד EX