ציפורנית גדולה
Silene swertiifolia

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת ציפורנית אדמומית
ציפורנית אדמומית
ציפורנית אדמומית
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת ציפורנית דביקה
ציפורנית דביקה
ציפורנית דביקה
תמונה מאת ציפורנית צרת-עלים
ציפורנית צרת-עלים
ציפורנית צרת-עלים
תמונה מאת ציפורנית מצויצת
ציפורנית מצויצת
ציפורנית מצויצת
סכנת הכחדה EN