סולנום החדק
Solanum incanum

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת סולנום סיני
סולנום סיני
סולנום סיני
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת אלון שסוע
אלון שסוע
אלון שסוע
תמונה מאת ספלול מחוספס
ספלול מחוספס
ספלול מחוספס
תמונה מאת ספלול הגליל
ספלול הגליל
ספלול הגליל