מעבר לתוכן העמוד

סולנום סיני
Solanum sinaicum

None קרוב לסיכון

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

סולנום החדק
אלון שסוע
ספלול מחוספס
ספלול הגליל