מעבר לתוכן העמוד

סם-כלב מזרחי
Trachomitum venetum

3.7 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

שיח או לעתים מטפס רב-שנתי מעוצה בבסיסו, בעל שרף חלבי מועט, שגובהו 80-200 ס"מ. יש שהוא גדל כשיח עצמאי ויש שהוא משתרג ומטפס על שיחים אחרים הגדלים בקרבתו כמו אשל ופטל. הענפים מסועפים והעלים לרוב נגדיים, קרחים, תמימים ובעלי גוון ירוק בהיר. הפרחים ערוכים בתפרחות דלילות, דמויות סוכך. הפרחים ורודים וקוטרם 6-7 מ"מ. הכותרת דמוית פעמון, בעלת צינור פתוח. אורך אונות הכותרת כאורך הצינור. בבסיס צינור הכותרת יש חמישה קשקשים, היוצרים דיסקית צוף. בסיס האבקנים מעורה בבסיס הכותרת. 2 עלי השחלה מתפתחים למפוחיות דקות ומוארכות. הזרעים מרובים ונושאים ציצית שערות בראשם המאפשרת הפצת הזרע ברוח למרחקים גדולים.
הפריחה בחודשים יולי- אוקטובר.

הצמח רעיל למאכל ומהשרף בעליו וגבעוליו נהגו בעבר להכין חומר מסמם לכלבים (מכאן שם הסוג). רבים מהסוגים במשפחת ההרדופיים מכילים חומרי רעל המשמשים,במינון שונה, גם כחומרי רפואה.

הצמח נמצא כיום בעמק עכו ובחוף הכרמל בשבעה אתרים. בעמק עכו מצויים שני אתרים באזור נחל נעמן: עין נימפית וכרי נעמן. בחוף הכרמל יש חמישה אתרים בביצת נחל דליה, בבריכות הדגים של מעין צבי ומעגן מיכאל ובקרבת חוף הים. מגלילת חוף הכרמל נכחדה אוכלוסייה שנאספה ונצפתה בשנות ה-20 של המאה הקודמת בביצות כבארה. גדל בעבר לפחות עד סוף שנות ה-60 של המאה ה-20 גם בנגב הצפוני באתר יחיד בעין עבדת, אך מאז השיטפון הגדול בשנת 1968 נכחד שם.

גדות נחלים, תעלות, ומקווי מים.

* המין נמצא בישראל במצב של הצטמצמות גיאוגרפית, ומספר הגלילות פחת מ-3 ל-2. באתר של עין עבדת בנגב הצפוני הצמח נכחד.
* גודל האוכלוסיות נאמד במאות עד אלפים, כאשר הגידול הוא לעתים בגושים צפופים.
* ירידת מפלסי מים, התייבשות ושינויים פיזיים בביצת נחל דליה ובבריכות הדגים של מעין צבי עלולים לסכן את האוכלוסיות בחוף הכרמל. הסיבות להכחדה בעין עבדת לא ידועות.
* הצמח מוגן בשמורת עין נימפית. אוכלוסיות כרי נעמן ונחל דליה מצויות בשמורה מוצעת שאינה מוכרזת. האוכלוסייה שנכחדה בעין עבדת הייתה בתחומי שמורת טבע.
* חסר מידע על מצב הסיכון בארצות אסיה. בבולגריה הוגדר בקטגוריה "בסכנה" (endangered). כלול בספר האדום של צמחי קפריסין במעמד "בסכנה חמורה" (CR).

לקיים מפלס מים מתאים בביצות נחל דליה ולהכריז על המקום כשמורת טבע. לנסות לאתר מחדש או לאקלם את המין בעין עבדת. קטעי גבעולים של צמח זה משרישים בקלות ולכן מומלץ לגדלו בגני מקלט כמקור להשבה לטבע. מאחר שלא ידוע דבר על האבקת הצמח מומלץ לחקור מאביקים פוטנציאליים ולברר אם הוא תלוי במאביק ספציפי.

באירופה גדל בארצות הבלקן ובדרום מזרח אירופה, באסיה הוא מצוי באזורים הממוזגים מאנטוליה במערב עד לסין במזרח. גדל גם באוסטרליה.

צמח רב-שנתי נדיר של ביצות הגדל באתרים ספורים בחוף הכרמל ובעמק עכו. נכחד מהנגב הצפוני.

שמידע, א. ורונטל, ב. 1985. צמחים רליקטיים מחוף הים התיכון בעיינות מצוק הצינים בנגב. רתם 17: 19-26.
Medail, F. and Quezel, P.1997. Hot-spot analysis for conservation of plant diversity in the mediterranean basin. Ann. Missouri Bot. Gardens, 84: 221-247
Thompson J.D. 2005. Plant Evolution in the Mediterranean. Oxford Univ. Press

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליSpear-leaved Dogbane
שם ערבידאווה אל-כלב
משפחהאסקלפיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפמזרח ים-תיכוני – מערב איראנו-טוראני
אתר מרכזי לשימורביצת נחל דליה, בריכות הדגים של מעין צבי, עין נימפית וכרי נעמן

נדירות
1
3
6
פגיעות
0
2
4
אטרקטיביות
0
1
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.7
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
2 (3) גלילות
צמידות: 0
11.1% אתרים בשמורות

מינים נוספים

לשנן בובה
מחומש לולייני
אחי-חרגל אפריקני
חלביב יווני