מעבר לתוכן העמוד

תלתן דגול
Trifolium billardierei

4.2 סכנת הכחדה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח חד-שנתי זקוף וקרח (פרט לעוקצי התפרחות) שגובהו 10-15 ס"מ. העלה תלתני, קרח לחלוטין, בעל עלעל יתדי שאורכו 8-18 מ"מ; עוקץ העלה ארוך ובבסיסו עלי לוואי מחודדים וארוכים. התפרחות מוארכות (אורכן 2-3 ס"מ) וצרות יחסית (רוחבן 8 מ"מ). הפרח לבנבן, גודלו 6-8 מ"מ, המשתנה לורוד לאחר הפריחה. לאחר הפריחה הפרח אינו נושר אלא מתייבש ונשמט מטה. הפרחים שאינם נושרים משווים לתפרחת מראה של "פגודה" זעירה, המורכבת מפרחים מרובים, צפופים ורעופים זה על זה. מפרש הכותרת היבש שטוח ולא קמור (כמו למשל בת. חקלאי). הצמח קרוב ודומה לתלתן פלשתי ובמהלך הפריחה קשה להבחין בין השניים. רק בשלב הבשלת הפרי, מזהים בבירור את התפרחות הארוכות והצרות של ת. דגול בהשוואה לתפרחות הרחבות והיותר סגלגלות של ת. פלשתי.
הפריחה – במרס-אפריל.

גדל בשרון ובפלשת. בסך הכל בשבעה אתרים, אך ייתכן שהמספר הכולל הוא עשרה. בשרון ידועים כיום ארבעה אתרים: הוד השרון בשולי כביש 4 (שיר ורד, 1993) אך לא אותר שם מאז; במתחם תע"ש ליד רמת השרון (פרומקין, 2007), וכן ברמת הכובש (אור, 2008) וביער נתניה (חורשת הסרג'נטים) (פרומקין, 2008). תצפיות נוספות בשרון (שיר ורד) מצומת מורשה ומיער אילנות אינן ודאיות משום שקשה היה להבדיל בעת הפריחה בין תלתן דגול לתלתן פלשתי הדומה לו. ארבעה אתרים נרשמו בשרון מתחילת המאה ה 20 ועד שנת 1950 (פרדס-חנה,פרדסיה, עין-חי, הרצליה), אך הצמח לא נמצא בהם מאז. בפלשת יש תצפיות מ-2008 בשלושה אתרים: נתיב העשרה, כרמיה וזיקים (עוז גולן). הצמח נכחד מאתר נוסף בצפון פלשת (ביר סאלם בגיליון העשבייה, ליד נצר סירני), שממנו נאסף ב-1922 על ידי דינסמור.

חמרה, חמרה חולית וחול סייני בשטחים שטופי שמש בהם שולטים חד-שנתיים.

* הצמח גדל באתרים ספורים, בשתי גלילות בלבד, אך נכחד מחלק מהאתרים שבהם גדל בעבר. עם זאת, יש אתרים חדשים שהתגלו רק בשנים האחרונות. ככל הנראה הדבר אינו מעיד על התרחבות התפוצה אלא על מאמץ חיפוש יותר מדוקדק.
* הצמח גדל לרוב באוכלוסיות קטנות של עשרות פרטים, בשטחים קטנים בני מטרים רבועים ספורים.
* אתרי הגידול של המין נמצאים באזורי ההתיישבות הצפופים של ישראל, בהם בית הגידול של החמרה והחמרה החולית נעלם ברובו, וצפוי להמשך פגיעה. ממדי האוכלוסייה הקטנים מהווים סכנה להכחדות מקומיות.
* הצמח אינו מוגן בשמורות טבע.
* הצמח תת-אנדמי והסיכון המקומי הוא גם הסיכון העולמי. ייתכן שנכחד בלבנון.

מומלץ לאסוף זרעים וליצור גרעיני ריבוי בגנים בוטניים ובמקומות אחרים (כפי שכבר נעשה בבנק הגנים) ולייסד אוכלוסיות חדשות בשמורות טבע במישור החוף.

מין תת-אנדמי שתפוצתו מוגבלת רק לחוף ישראל ודרום לבנון. במונוגרפיה על הסוג תלתן (Zohary and Heller, 1984), ניתן תלתן דגול רק מאתר יחיד בלבנון - החולות באזור בירות. ממקום זה נאסף המין ע"י חוקר הטבע והגיאולוג בלאנש ועל סמך איסוף זה הוא תואר.

צמח חדש שנתי נדיר מאד של קרקעות חמרה וחמרה חולית בשרון ובפלשת. אנדמי לישראל וללבנון, אך ייתכן שנכחד מלבנון. מצוי בסכנת הכחדה עקב נדירותו ורגישות בית הגידול לפגיעה. חשיבות שימורו נובעת גם מהיותו אנדמי.

שמידע, 1982. הצמחים האנדמיים של ישראל. רתם 3: 3-47.
Auerbach M, Shmida A (1985) Harmony among endemic littoral plants and adjacent floras in Israel. Journal of Biogeography, 12.
Zohary, M. and D. Heller. 1984. The Genus Trifolium. The Israel Academy of Sciences and Humanities. Jerusalem.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליLabillardiere's Clover
שם ערבינפל
משפחהקטניות
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהמישור החוף
כורוטיפמזרח ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורמתחם תע"ש ליד רמת השרון

נדירות
1
3
6
פגיעות
0
3
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
2
4
המס' האדום
1
4.2
10
פריפריאליות 0
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה
2 (2) גלילות
צמידות: 0
14.3% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תלתן סלמוני
תלתן ישראלי
תלתן היערות
תלתן נימי