מעבר לתוכן העמוד

ולריינית קוטשי
Valerianella kotschyi

4.2 סכנת הכחדה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח חד-שנתי בגובה 5-25 ס"מ. הגבעול מעט מחוספס ומסתעף כמה פעמים בצורה דו-קרנית, בצורה האופיינית לסוג ולריינית. העלים מוארכים-אזמלניים, שפתם תמימה או משוננת בדלילות; העלים העליונים לעיתים קרובות בעלי אונות בבסיס. הפרחים מרוכזים בתפרחות כדוריות-קרקפתיות בקצות סעיפי הגבעול. החפים ביצניים-איזמלניים, קרומיים, מעט ריסניים. הכותרת לבנבנה בעלת חמש אונות מעוגלות, ממנה בולטים האבקנים. הפרי חרוטי עד מחומש, שעיר-מלבין, אורכו 2-2.5 מ"מ; בראש הפרי אוגן גביע הנראה ככתר קרח, בעל שש אונות המסתיימות כל אחת בזיז מאונקל קצר. אונות אלה לעיתים שוות או לא שוות זו לזו וצורתן משולשת-ביצנית; הגביע רחב מהפרי וגובהו כמחצית מרוחבו.
הפריחה חלה בחודשים מרס-אפריל.

הצמח גדל בשומרון ובהרי יהודה בשלושה אתרים, אך לפי הערכה יש שישה אתרים. בשומרון נמצא ליד קידה ובהרי יהודה – בכפר עציון ובמעון. בהרי יהודה נאסף לעשביית ירושלים בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20 גם בבני נעים ובנווה שאנן בירושלים, אך לא אותר שוב במקומות אלה. בעבר (שנות ה-20 של המאה ה-20) הצמח נאסף גם בעמק יזרעאל מסביבות עין חרוד ותל יוסף אך משם נכחד. שני אתרים אלה מהעבר סומנו במפה במרגלות מורדות הגלבוע, היות שניתן לשער שמין הררי זה נאסף בטיול של אייג ופקטורובסקי במורדות הגלבוע ולא בעמק יזרעאל עצמו.

שדות חקלאות מסורתית בקרקע עמוקה.

* תפוצתו של הצמח בארץ נמצאת במגמת הצטמצמות: מספר הגלילות פחת משלוש לשתיים ומכמה אתרים שבהם נצפה ונאסף בעבר הוא נכחד לחלוטין.
* שדות החקלאות המסורתית על קרקע כבדה ועמוקה הולכים ונעלמים ושיטת העיבוד הופכת להיות אינטנסיבית. ככל הנראה זו הסיבה להכחדת האוכלוסיות בחלק מהאתרים ושינוי זה מהווה איום על האוכלוסיות שנותרו.
* הצמח אינו מוגן בשמורות טבע בישראל.
* הצמח אינו מופיע ברשימות של מינים אדומים בארצות אחרות.

מומלץ לשמר כתמי שטח באדמות כבדות שבהם עדיין מתקיימת חקלאות מסורתית, במקומות שבהן גדל מין זה.

גדל בישראל, צפון ירדן, סוריה, לבנון, מרכז ומזרח טורקיה, צפון עיראק ואיראן.

צמח חד-שנתי נדיר של שדות חקלאות מסורתי באדמות כבדות. מספר הגלילות והאתרים התמעט ובית גידולו הולך ונעלם בגלל המעבר לחקלאות אינטנסיבית.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליKotchy's Cornsalad
שם ערבי
משפחהולריניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפאיראנו-טוראני
אתר מרכזי לשימורקידה בשומרון

נדירות
1
3
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
4.2
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה
2 (3) גלילות
צמידות: 0
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

ולריינית הקרינים
ולריינית מצויצת
ולריינית קשת-פרי
ולריינית זעירה