ולריינית זעירה
Valerianella pumila

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת ולריינית דוקרנית
ולריינית דוקרנית
ולריינית דוקרנית
תמונה מאת ולריינית מכונפת
ולריינית מכונפת
ולריינית מכונפת
תמונה מאת ולריינית שתי-שיניים
ולריינית שתי-שיניים
ולריינית שתי-שיניים
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת ולריינית קוטשי
ולריינית קוטשי
ולריינית קוטשי
סכנת הכחדה EN