ולריינית מצויצת
Valerianella obtusiloba

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת ולריינית זעירה
ולריינית זעירה
ולריינית זעירה
תמונה מאת ולריינית דוקרנית
ולריינית דוקרנית
ולריינית דוקרנית
תמונה מאת ולריינית מכונפת
ולריינית מכונפת
ולריינית מכונפת
תמונה מאת ולריינית קוטשי
ולריינית קוטשי
ולריינית קוטשי
סכנת הכחדה EN